وکیل چک در مشهد

وکیل چک در مشهد

وکیل چک در مشهد

 

چک های صیادی

* چک های صیادی: طبق قانون جدید چک بانکها مکلف هستند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک اصطلاح “صیادی” می باشد نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. “وکیل چک” این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام می نماید.

 

وکیل چک در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است، اگر چکی پس از صادر شدن فاقد موجودی باشد بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد. “وکیل قراردادها در مشهد

*پس از گذشت ۲۴ ساعت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری مکلف هستند “وکیل بانک در مشهد” تا هنگام رفع سوء اثر از چک اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند( ماده ۵ مکرر الحاقی ۱۳۹۷) “وکیل موسسات اعتباری در مشهد

الف: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.
ب: مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک” وکیل موسسات اعتباری و بانک مشهد” مرکزی.

وکیل حقوقی در مشهد

 

ج: عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت های ارزی یا ریالی.

د: عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

*سوالی که مکرراً از یک “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” و “وکیل حقوقی در مشهد” و “وکیل بانک در مشهد” پرسیده می شود آن است که در چه صورتی از چک رفع اثر می‌شود؟ >>>

در پاسخ “وکیل بانک در مشهد” بیان میدارد: طبق تبصره ۳ ماده ۵ مکرر الحاقی در موارد زیر بانک مکلف است مراتب را در سامانه‌های یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر “بهترین وکیل مشهد” شود.

 

وکیل چک در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

الف: واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در اینصورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال ظرف سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌ بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک “وکیل خوب در مشهد” برساند.

ب: ارائه ی لاشه چک به بانک محال علیه

ج: ارائه ی ضمانتنامه رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک.

د: ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک.

ه: ارائه ی حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه ی صاحب حساب در خصوص چک.

و: سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

*در جهت تنظیم قرارداد های حقوقی و قراردادهای بانکی با “وکیل حقوقی در مشهد” و “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” تماس گرفته و از حقوق خود در مورد مطالبه‌ وجه چک و اقدامات قانونی پس از گواهی عدم موجودی یا عدم مطابقت امضا و… توسط “وکیل چک و سفته در مشهد” “وکیل حقوقی در مشهد” راهنمایی شوید.

شماره تلفن تماس و تعیین وقت :  ٠٩١۵٣١٠۴٠٠۴

تماس 09156024004