وکیل کارخانه های تجاری در مشهد تهران

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل کارخانه های تجاری در مشهد تهران

شرکت های تجاری بر هفت نوع است که عبارتند از : ۱) شرکت سهامی    ۲) شرکت با مسئولیت محدود

۳) شرکت تضامنی   ۴) شرکت مختلط غیرسهامی  ۵) شرکت مختلط سهامی  ۶) شرکت نسبی  ۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف .

جهت مشاوره حقوقی و استفاده از خدمات تخصصی وکلای ما در زمینه دعاوی شرکت های تجاری و یا بهره مندی

از خدمات حقوقی وکیل دادگستری ، وکیل دعاوی تجاری و وکیل متخصص امور شرکت با ما تماس بگیرید.

از میان این شرگت های تجاری، شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی، نسبی و سهامی رایج تر هستند

و غالب افراد به تشکیل این نوع شرکت ها بسته به هدف خود اقدام می کنند.در هرحال شرکت های تجاری

بایستی در قالب مقررات قانون تجارت و مطابق با مقررات و الزامات اداره ثبت شرکت ها تشکیل و ثبت شوند

شرکت سهامی ، عام و خاص

شرکت سهامی : شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان

سهام محدود به منبع رسمی سهام آنها است این شرکت برخلاف سایر شرکت های تجاری که حتما باید

برای انجام عملیات بازرگانی تشکیل شوند، در هر حالی حتی اگر موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد،

شرکت بازرگانی محسوب می شود. شرکت سهامی به دو نوع سهامی خاص و عام تقسیم می شوند.

شرکت های سهامی خاص ؛ شرکتی است که همه سرمایه آن را مؤسسین هنگام تأسیس ، تأمین می نمایند

در مقابل این شرکت، شرکت سهامی عام وجود دارد که قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم

و از طریق پذیره نویس تأمین می شود. سرمایه این دو نوع شرکت خداقل تعداد شرکای آن با هم متفاوت است در

شرکت سهامی عام با حداقل پنج میلیون ریال و ۵ نفر شریک و شرکت سهامی خاص با حداقل یک میلیون ریال و

سه نفر شریک تأسیس می شود. برای تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام و خاص باید از مقررات قانون تجارت

(لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت درخصوص شرکت های سهامی موارد ۱الی ۳۰۰) و اداره ثبت شرکتهای تبعیت نمود.

تماس 09156024004