علل رافع مسئولیت کیفری

وکیل حرفه ای کیفری و حقوقی در مشهد

علل رافع مسئولیت کیفری

 

۱- صغر = عدم بلوغ

علل رافع مسؤولیت کیفری کیفیتی شخصی و درونی هستند که باعث غیر قابل انتساب بودن جرم به مرتکب می شوند.
عمل جرم هست ولی فرد مجازات نمی شود.
به شخص مرتکب مربوط می‌شوند.
مسئولیت معاون و شریک جرم همچنان باقی می ماند.
مسئولیت مدنی هم باقی می ماند.

 

وکیل کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

تفاوت عوامل موجهه جرم و علل موجهه 

* عوامل موجهه : کیفیتی عینی و خارجی که با زایل کردن عنصر قانونی جرم باعث مباح شدن آن عمل می شود.

* عوامل رافع مسئولیت : کیفیاتی شخصی و درونی که باعث غیر قابل انتساب بودن جرم به مرتکب می شود.

* از نظر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد تفاوت عوامل موجهه و علل رافع مسئولیت >>>

عوامل موجهه : عمل دیگر جرم نیست. نه مسولیت کیفری و نه مسئولیت مدنی هر دو از بین می‌رود. “وکیل در مشهد”
عینی و خارجی هستند. “بهترین وکیل در مشهد”
مربوط به فعل مرتکب می شوند.
علاوه بر مجرم اصلی، شریک و معاون را نیز شامل می‌شود. “وکیل خوب در مشهد”

 

وکیل کیفری در مشهد

 

علل رافع مسئولیت کیفری

عمل جرم می باشد ولی قابل انتساب به شخص نیست.
مسوولیت کیفری نیست ولی مسئولیت مدنی باقی می ماند. “بهترین وکیل در مشهد
شخصی و درونی است.
مربوط به شخص مرتکب است و شامل معاون و شریک نمی شود.

علل رافع مسئولیت کیفری (یا جهات مانع انتساب)

١- علل تام
٢- علل نسبی

١- علل تام :
+ صغر ( عدم بلوغ)
+ جنون
+ اجبار و اکراه

٢- علل نسبی :
+ خواب
+ اشتباه
+ مستی

* وکیل پایه یک دادگستری در مشهد در این مطلب به یکی از علل رافع مسئولیت کیفری، صغر یا عدم بلوغ می باشد می پردازند.

 

وکیل کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

وکیل پایه یک دادگستری

 

 

وکیل کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

عدم بلوغ 

اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند.
طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
سن بلوغ شرعی پانزده سال تمام قمری و دختر ۹ سال تمام قمری می باشد. “وکیل اطفال در مشهد”

* شخص غیر بالغی مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود > عاقله ضامن می باشد. “وکیل سرپرستی در مشهد”

جنایات عمدی و شبه عمدی نابالغ > به منزله خطای محض می باشد. ” وکیل جنایی در مشهد”

اگر طفل مالی را تلف کند > خودش ضامن است، در این مورد ادای آن از مال طفل به عهده ولی وی می باشد. “وکیل قدیم در مشهد”

هرگاه در تربیت طفل بزهکار تنبیه او ضرورت پیدا کند> باید به میزان و مصلحت باشد. “وکیل کیفری در مشهد”

ملاک محاسبه بلوغ یا عدم بلوغ> زمان وقوع جرم می باشد. “بهترین وکیل طفل مشهد

تربیت طفل بزهکار با نظر دادگاه به عهده > سرپرست یا کانون اصلاح و تربیت است که قانونگذار سیاست حمایتی و تربیتی را در نظر گرفته است. “وکیل سرپرستی در مشهد”

 

وکیل کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* طفل :
١- ممیز
٢- غیر ممیز

طفل ممیز : به صورت نسبی مسئول است.
طفل غیر ممیز: به صورت مطلق مسئولیت کیفری ندارد. “وکیل کودکان در مشهد”

 

قانون به طور استثنایی برای طفل مجازات تعیین کرده است

١- هرگاه نابالغی، نابالغ دیگر را وطی کند > ۷۴ ضربه شلاق تعزیری. “وکیل شلاق در مشهد”
٢- هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند > به نظر حاکم تادیب می‌شود. “وکیل توهین در مشهد”

اکراه در قتل مجوز قتل نیست،اما اگر اگر اکراه شونده

طفل غیر ممیز باشد: فقط اکراه کننده قصاص می‌شود. “وکیل قصاص در مشهد”
و اگر اکراه شونده ممیز باشد: نباید قصاص شود بلکه عاقله باید دیه بپردازد و اکراه کننده نیز حبس ابد می شود. “وکیل زندانیان در مشهد”

*ضرر و زیان ناشی از جرم به عهده شخص صغیر میباشد. و محکوم به از اموال خود او استیفا خواهد شد. لکن دادخواست باید به طرفیت ‘ولی’ او تقدیم شود. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد”

 

بهترین وکیل در تهران

وکیل کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

سپردن طفل به کانون اصلاح یا پدر و مادر به دستور دادگاه بر اساس

حالت خطرناک طفل میباشد، در واقع طفل فاقد مسئولیت کیفری است( نه بر مبنای مسئولیت جزایی) ” وکیل پایه یک دادگستری مشهد

عدم مسئولیت کیفری اطفال اماره ی که به حکم قانون بزهکاران صغیر از آن مستفیض می گردند. وکیل پایه یک در مشهد”

وکیل دادگستری زن در مشهد

* مشاوره تلفنی و حضوری با بهترین وکلای پایه یک دادگستری در مشهد تخصص موسسه حقوقی و داوری حق میباشد جهت هماهنگی با شماره موجود در سایت تماس بگیرید.

2 دیدگاه دربارهٔ « علل رافع مسئولیت کیفری»

  1. بازتاب: وکیل کیفری در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل در مشهد | 09153104004

  2. بازتاب: وکیل جرایم کیفری در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد - 09153104004

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004