وکیل کیفری نفقه در مشهد

وکیل خوب نفقه در مشهد

وکیل کیفری نفقه در مشهد

 

ترک انفاق

 

* یکی از تکالیف زوج که پس از عقد بر عهده ی وی قرار میگیرد پرداخت نفقه میباشد. این امر در ماده ی ۱۱۰۷قانون مدنی بیان شده است که نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، نان، اثاث منزل و هزینه های بهداشتی و درمانی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض . “وکیل نفقه در مشهد

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

اما در صورتی که زن از وظایف خود امتناع نماید و مرد بتواند آن را اثبات نماید نفقه ای به زن تعلق نمیگیرد . “وکیل کیفری نفقه در مشهد”

 

 

* اما سوال این است که اگر زوج نفقه نپردازد چه مجازاتی دارد ؟ “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

در پاسخ بهترین وکیل در مشهد مطابق نظر قانونگذار می‌گوید در صورت عدم پرداخت نفقه هم مجازات مدنی و هم مجازات کیفری را برای زوج در نظر گرفته است ؛” وکیل حقوقی در مشهد”

مجازات مدنی آن است که دادگاه زوج را الزام به پرداخت نفقه مینماید” وکیل نفقه در مشهد “و در صورتی شوهر استنکاف نماید زوجه میتواند تقاضای طلاق نماید “وکیل طلاق توافقی در مشهد” و دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند “وکیل طلاق در مشهد

 

وکیل کیفری نفقه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

اما مجازات کیفری در صورت عدم پرداخت نفقه ماده ی ۵۳ قانون حمایت خانواده می باشد که بیان میدارد ” هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه ی زن خود را در صورت تمکین او ندهد” وکیل تمکین در مشهد” یا از تادیه ی نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود . “وکیل نفقه در مشهد

 

 

* سوالی که از وکیل پایه یک دادگستری مشهد پرسیده می شود آن است که اگر زوج هدایایی به زوجه پرداخت کند آیا به معنای پرداخت نفقه است ؟” وکیل خوب در مشهد”

 

بهترین وکیل در مشهد در پاسخ گفت اگر زوج مسکن یا هدایایی برای زوجه تهیه می نماید در راستای وظایف زناشویی است و رافع مسئولیت وی از جهت پرداخت نفقه نمی باشد “وکیل نفقه در مشهد” بدین مفهوم اگر هدیه ای به زوج داده شود به معنای نفقه نیست و زوجه می تواند به دلیل عدم پرداخت نفقه طرح دعوی نماید . “وکیل خانواده در مشهد”

 

وکیل کیفری نفقه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

* جهت انتخاب وکیل خانواده در مشهد می توانید با موسسه حقوقی حق جویان تماس حاصل فرمائید و از وکلای حرفه ای در مشهد بهره مند شوید.

تماس 09156024004