ویژگی ها و موارد استفاده سفته

ویژگی ها و موارد استفاده سفته

ویژگی ها و موارد استفاده سفته

سفته در ایران یکی از ابزارهای مالی و قانونی است که در معاملات تجاری و قراردادهای حقوقی استفاده می‌شود. در زیر توضیحاتی در مورد سفته در ایران آورده شده است:

 1. مهمیت سفته:
  • سفته یک ابزار قانونی برای تضمین انجام تعهدات مالی است و به عنوان یک سند قابل اجرا در دیوان عدالت کاربرد دارد.
 2. صدور سفته:
  • سفته توسط فرد یا شرکتی که تعهد مالی دارد، صادر می‌شود. این تعهد می‌تواند به صورت حسن انجام کار یا تضمین معامله باشد.
 3. اطلاعات درج شده در سفته:
  • در سفته باید اطلاعاتی نظیر مبلغ به حروف، تاریخ صدور، نام و امضای صادرکننده، نام گیرنده، و شرایط انجام تعهدات مالی مشخص شوند.
 4. انواع سفته:
  • سفته معمولی: برای انجام معاملات و پرداخت مبالغ معین.
  • سفته حسن انجام کار: به عنوان تضمین برای اجرای حسن انجام یک کار خاص استفاده می‌شود.
 5. قابلیت اجرای دیوانی:
  • سفته یک سند قابل اجرا در دیوان است و در صورت عدم انجام تعهدات، گیرنده حق دارد اجرای آن را از طریق دیوان انجام دهد.
 6. توافقنامه در قبال سفته:
  • معمولاً قبل از صدور سفته، یک توافقنامه میان طرفین تدوین می‌شود که شرایط و جزئیات مربوط به سفته را مشخص می‌کند.
 7. ضمانت حسن انجام کار:
  • در سفته حسن انجام کار، تاریخ وصول سفته نوشته نمی‌شود و صرفاً به عنوان ضمانتی برای انجام کار خاص به کار می‌رود.
 8. نقش تاریخ در سفته:
  • تاریخ صدور سفته مهم است و باید به دقت وارد شود زیرا زمان تاریخ می‌تواند تأثیر زیادی در اجرای سفته داشته باشد.
 9. استفاده در معاملات تجاری:
  • سفته به عنوان یک ابزار مهم در معاملات تجاری، قراردادهای ساخت و ساز، و امور مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 10. رسیدگی به امور قانونی:
  • در صورتی که مشکلات قانونی پیش آید، دیوان عدالت کار مختصر و بررسی مسائل مربوط به سفته را انجام می‌دهد.

مطالعه دقیق قوانین و مقررات مرتبط با سفته در ایران و مشورت با کارشناسان حقوقی موجب اطمینان از اجرای صحیح و قانونی سفته‌ها می‌شود.

ویژگی و موارد استفاده

قبل از آشنایی با روش تکمیل سفته، اطلاعات و موارد مرتبط با استفاده از سفته باید مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به تفاوت‌های ماهوی بین سفته‌های استخدامی و سفته‌های معاملاتی، نکات زیر حائز اهمیت است:

 1. مهر یا امضای صادرکننده سفته:
  • مهر یا امضای فرد صادرکننده سفته الزامی است.
 2. تاریخ صدور سفته:
  • تاریخ صدور سفته باید وارد شده و معتبر باشد.
 3. نوشتار مبلغ به حروف:
  • مبلغ قابل پرداخت باید به حروف نوشته شود.
 4. تاریخ وصول سفته در سفته حسن انجام کار:
  • در سفته حسن انجام کار، تاریخ وصول سفته ذکر نشود.
 5. نام گیرنده سفته:
  • نام و مشخصات گیرنده سفته باید دقیقاً ثبت شود، حتی اگر این گیرنده یک شرکت حقوقی باشد.
 6. عدم امضاء بر سفته خالی:
  • هرگز سفته سفید امضا ندهید.
 7. علت صدور در قرارداد:
  • در قرارداد کار، علت صدور سفته باید صریحاً ذکر شود.
 8. نگهداری از رسید و ته برگ سفته:
  • ته برگ سفته باید جداگانه نگهداری شود و به عنوان رسید قانونی در نظر گرفته شود.
 9. گرفتن کپی از سفته:
  • حتماً از سفته یک نسخه کپی گرفته و از کارفرما خواسته شود که نیز آن را امضا کند.
 10. اشاره به سفته در قرارداد:
  • در قرارداد کار، جزئیات سفته، شماره آن، دلیل دریافت (حسن انجام کار) و شرایط عودت آن به کارفرما باید توضیح داده شود.

این نکات را رعایت کرده و پس از امضای سفته، ته برگ آن را با دقت نگهداری کنید. این اقدامات به شما کمک می‌کنند در مواقع لزوم، حقوق و تعهدات شما به دقت ثبت و حفظ شود.

تماس 09156024004