پر کردن سفته برای ضمانت

پر کردن سفته برای ضمانت

پر کردن سفته برای ضمانت

پر کردن سفته برای ضمانت کاری نیاز به دقت و رعایت نکات حقوقی دارد. در زیر توضیحاتی در مورد هر یک از قسمت‌های سفته ضمانت آورده شده است:

 1. مبلغ سفته:
  • باید مبلغ سفته به صورت عدد و حروف به دقت درج شود.
  • حداکثر مبلغ سفته بر روی سند نوشته شده و هر گونه افزایشی معتبر نخواهد بود.
  • در صورتی که مبلغ به صورت حروف نیز ذکر شده باشد، در صورت تضاد بین عدد و حروف، مقدار به عدد اولویت داده می‌شود.
 2. نام و نام خانوادگی متعهد شونده:
  • نام و نام خانوادگی کسی که متعهد به پرداخت سفته است، باید به دقت و بدون هر گونه اشتباهی درج شود.
 3. تاریخ:
  • تاریخ صدور سفته باید به دقت و به شکل معمول (سال/ماه/روز) درج شود.
  • در صورت عدم درج تاریخ، سفته به عنوان “سفته سفید” شناخته می‌شود که می‌تواند منجر به انتقال مالکیت سفته به فرد دیگری شود.
 4. حواله کرد:
  • نام و یا شرکتی که سفته به وجه آن صادر شده است، باید به دقت درج شود.
  • در صورتی که نام گیرنده (دریافت‌کننده) ذکر نشده باشد، سفته به عنوان حامل قابل تبدیل و انتقال خواهد بود.
 5. اطلاعات محل اقامت و پرداخت:
  • اطلاعات محل اقامت متعهد شونده و محل پرداخت وجه سفته باید به دقت و بدون اشتباه ثبت شوند.
 6. قسمت‌های سمت چپ سفته:
  • مانند بخش‌های دیگر، این قسمت نیز شامل مبلغ سفته، تاریخ صدور و تاریخ سررسید سفته، نام بستانکار، نام متعهد، محل اقامت، و محل پرداخت می‌شود.

در نهایت، امضاء صاحب سفته نیز ضروری است و این مهم است که پیش از امضاء، متعهد به مطالعه دقیق شرایط سفته باشد و اطمینان حاصل کند که تمام اطلاعات به صورت صحیح و کامل ثبت شده‌اند.

نمونه نوشته شده سفته

نمونه نوشته شده سفته

 

شرایط سفته دادن بابت ضمانت

اگر به عنوان ضامن یا متعهد برای سفته ضمانتی به کارفرمای جدید پاسخ داده‌اید، باید به شرایط قانونی و مقررات مربوط به سفته دقت کنید. در اینجا چند نکته مهم برای رعایت شرایط سفته در قانون تجارت و درخواست سفته ضمانت آورده شده‌اند:

 1. مطالعه دقیق قوانین:
  • مطالعه و درک ماده ۳۰۸ قانون تجارت بسیار حیاتی است. شما باید شرایط و مفاد این ماده را به دقت مطالعه کنید تا از حقوق و وظایف خود آگاه باشید.
 2. تعهد به انجام کار:
  • شما با امضاء سفته تعهد به انجام کار مشخص در آن می‌کنید. حتماً از صحت و کمال اطلاعات مربوط به کار، محل اجرا، و شرایط انجام کار اطمینان حاصل کنید.
 3. تعیین مبلغ سفته:
  • مبلغ سفته باید به دقت و با رعایت حداکثر مبلغ تعیین شده در سند، تعیین گردد. همچنین، اطمینان حاصل کنید که مبلغ به حروف و عدد به یکدیگر مطابقت دارند.
 4. تاریخ صدور و سررسید:
  • تاریخ صدور سفته و تاریخ سررسید آن باید به دقت درج شود. عدم درج تاریخ یا درج آن به صورت نادرست ممکن است به مشکلات حقوقی منجر شود.
 5. کمال احتیاط با حواله کردن:
  • در بخش حواله کرد، نام و یا شرکتی که سفته به وجه آن صادر شده است، باید به دقت درج شود. همچنین، اگر نام گیرنده (دریافت‌کننده) درج نشده است، ممکن است سفته به عنوان حامل قابل انتقال در نظر گرفته شود.
 6. مشاوره حقوقی:
  • با توجه به پیچیدگی قوانین و مفاد قراردادهای سفته، توصیه می‌شود با وکیل متخصص در حوزه حقوق تجارت مشورت کنید تا از حقوق و وظایف خود به خوبی آگاه شوید و مشکلات حقوقی پیشگیری شود.

با رعایت این نکات و مطالعه دقیق مقررات قانونی، می‌توانید از مشکلات حقوقی جلوگیری کنید و به اطمینان از انجام کارهای خود بپردازید.