کمترین زمان طلاق توافقی

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

کمترین زمان طلاق توافقی

اگر چه طلاق همواره از منظر خانواده های ایرانی امری زشت و ناپسند محسوب می شود اما در مواردی که زن و شوهر دیگر  خوشبختی و آرامش را در کنار یکدیگر احساس نمی کنند و خواهان جدایی و پیدا نمودن فرصت های بهتر هستند ، طلاق راه حل قانونی و منطقی جهت در پیش گرفتن مسیر زندگی جدید می باشد ، در این مقاله بر آن شدیم تا کمترین زمان طلاق توافقی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم .

کمترین زمان طلاق توافقی

در رابطه با کمترین زمان طلاق توافقی می توان عنوان نمود که طلاق توافقی نوعی از طلاق است که زن و شوهر با توافق بر سر مسائل مالی و غیر مالی مختلفی چون ؛ مهریه ، نفقه ، حضانت فرزند ، جهیزیه ، حضور یا عدم حضور در محضر و … به هر چه سریع تر انجام شدن حکم طلاق کمک می کنند ، از این رو در چنین طلاقی ، زوجین درگیری کمتری با هم دارند و همچنین با آرامش خاطر و آسودگی بیشتر به هدف خود خواهند رسید .

جهت انجام طلاق توافقی مراحلی باید طی شود که پس از پیمودن آنها ، می توان به صورت رسمی طلاق را ثبت نمود ، لذا پس از مکتوب نمودن توافقات انجام شده و امضاء کردن صورتجلسه ی توافقات توسط زوجین ، باید دادخواست طلاق از طریق دفاتر الکترونیک قضایی ثبت گردد ، با ارسال دادخواست طلاق به دادگاه خانواده زوجین از سوی دادگاه به جلسات مشاوره خانواده ارجاع داده می شوند و با توجه به اینکه خود زوجین جهت انجام مراحل طلاق اقدام کرده باشند و یا وکلای آنها ، جلسات مشاوره با حضور زوجین و یا وکلای آنها انجام و نتیجه ی آن به دادگاه معکوس می گردد لذا با استناد به نظر مشاوره و صورتجلسه توافقات انجام شده ، رای عدم امکان سازش از سوی دادگاه که مجوز لازم برای قرائت صیغه طلاق می باشد ، صادر می گردد .

با صدور رای عدم امکان سازش ، زوجین به صورت حضوری یا وکلای آنها می تواند در محضر حاضر شده و صیغه طلاق جاری گردد و در شناسنامه ها درج و مهر شود .

مدت زمان طلاق توافقی

کمترین زمان طلاق توافقی زمانی محقق می گردد که زوجین انجام مراحل طلاق را به وکلای دادگستری بسپارند ، زیرا وکیل طلاق توافقی با اشراف بر مسائل و کلیه ی جزئیات حقوقی این نوع طلاق ، می تواند در کمترین زمان ممکن ، طلاق را به سرانجام برساند .

حساسیت و نحوه ی رسیدگی دادگاه شعبه ی مورد مراجعه ، مهارت وکیل در مسائل حقوقی ، میزان توافقات انجام شده میان زوجین ، نحوه ی ثبت دادخواست طلاق ، تاریخ ثبت دادخواست طلاق و … نیز در سرعت بخشیدن به انجام طلاق توافقی تاثیرگذار خواهد بود ، از این رو می توان گفت که زمان انجام طلاق توافقی از چند ساعت تا یک هفته متغیر خواهد بود .

در صورت بروز مشکل در زمینه طلاق توافقی می توانید از مشاوره حقوقی وکیل خانواده مورد اطمینان خود در مؤسسه حقوقی وکیل مشهد از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

تماس 09156024004