بهترین وکیل مهریه مشهد

وکیل مهریه در مشهد

بهترین وکیل مهریه در مشهد

 

مهریه

وضعیت های گوناگون مهریه در طلاق

١- مهریه مشخص نشده و +نزدیکی نیز انجام نگرفته> مهرالمتعه تعلق می گیرد.
٢- مهریه مشخص نشده و + نزدیکی انجام گرفته> مهرالمثل تعلق میگیرد.
٣- مهریه مشخص شده و + نزدیکی انجام نگرفته> نصف مهریه تعلق می‌گیرد.
۴- مهریه مشخص شده و + نزدیکی هم انجام شده> تمام مهریه تعلق می‌گیرد.

توقیف ارثیه برای مهریه

 

طبق ماده ی۹۴۰قانون مدنی:”هریک از زن وشوهر پس از فوت دیگری از همدیگر ارث می برند.”این امر مشروط به آن است که ازدواج ازنوع دائم باشد زیرا در ازدواج موقت ارثی وجود ندارد وشرط توارث نیز باطل است.مهریه ازجمله حقوق مالی زوجه است که حتی بافوت زوج نیز از بین نمی رود و زوجه می تواند از طریق ماترک اقدام به وصول مهریه ی خویش نماید.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
بهترین وکیل مهریه مشهد

 

درصورتی که زوج فوت نماید،زوجه بهتر است قبل از تقسیم ترکه نسبت به توقیف ارثیه جهت وصول مهریه ی خود اقدام نماید که این امر از طریق دادگاه خانواده انجام پذیر است.دراین شرایط ابتدا از ماترک مهریه زوجه پرداخت می گردد ومابقی درصورت وجود بین وراث تقسیم می شود.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
بهترین وکیل مهریه مشهد

 

لازم به ذکر است زوجه هم می تواند مهریه مطالبه نماید وهم سهم الارث خود را ازاموال زوج متوفی دریافت کند.نکته ی مهم در این میان آن است که اگر پس از توقیف ارثیه بابت مهریه مشخص شود که ارثیه کفاف مهریه را نمی نماید.تکلیفی متوجه وراث جهت پرداخت مهریه نیست بدین مفهوم وراث تکلیفی برای کسری مهریه ندارد زیرا مهریه دینی برعهده ی شوهر بوده است ودراین میان وراث مکلف به پرداخت مهریه نیستند.

وکیل حقوقی در مشهد

طبق قانون بعد ازفوت شخص ابتدا باید دیون وی پرداخت گردد ودراین میان اگرزوج به جز زوجه طلبکاران دیگری داشته باشد هرکدام که زودتر اقدام نمایند طلب آنان زودتر وصول می گردد ولی درشرایط مساوی مهریه ی همسر متوفی دین ممتاز محسوب می شود ونسبت به سایر طلبکاران،پرداخت مهریه ی همسر متوفی دارای اولویت است.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
بهترین وکیل مهریه مشهد

 

لازم به ذکر است قبل ازفوت زوج،اموال وی متعلق به خودش می باشد وارثیه محسوب نمی شوند تازوجه بتواند آن رابابت دریافت مهریه در آینده توقیف نماید.درزمان حیات زوج می تواند ازوی تقاضای دریافت مهریه نماید ونمی تواند اموالی از وی را توقیف نماید.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
بهترین وکیل مهریه مشهد

 

زوجه ازطریق سهم الارث زوج نیز می تواند مهریه ی خودرا مطالبه نماید که دراینصورت امکان توقیف سهم الارث زوج به میزان مهریه وجود دارد که درصورت داشتن سند رسمی ویانقدی بودن ارثیه می توان آن را توقیف نمود.حال اگر دراین شرایط زوج ارثیه ی خود را به دیگران واگذار کند زوجه می تواند به عنوان معترض ثالث اجرایی وارد پرونده شود.

نکته ی مهم آن است که اگر با به ارث رسیدن مالی بازهم شرایط مستشیات دین براموال توقیفی بابت مهریه وجود داشته باشد بااثبات آن می توان از اموال ارثیه ی توقیف شده بابت مهریه رفع اثر نمود.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
بهترین وکیل مهریه مشهد

 

یکی دیگر از راه های رفع اثر ازدستور توقیف،جلب رضایت خواهان است ودرصورتی که مستشیات دین بودن یااثبات حقی برای شخص ثالث اثبات گردد ازموارد رفع توقیف ازاموال توقیفی بابت مهریه می باشد.

طلاق خلع ومبارات

طلاق خلع و مبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی می باشد که در آن زوجه با واگذاری مالی به مرد از وی طلاق می‌گیرد.

 

وضعیت های گوناگون مهریه در فوت

١- مهریه تعیین نشده و نزدیکی صورت گرفته> مهرالمثل.
٢- مهریه تعیین نشده و نزدیکی صورت نگرفته> هیچ مهریه تعلق نمیگیرد.
٣- مهریه تعیین شده و نزدیکی صورت گرفته > تمام مهریه.
۴- مهریه مشخص شده و نزدیکی صورت نگرفته >نصف مهریه.

وکیل کیفری در مشهد

مهریه بالای ۱۱۰ سکه بهار آزادی

زن با معرفی و توقیف اموال همچون دارایی، حساب بانکی، حقوق و دستمزد ماهانه و خودرو و غیره قابل مطالبه است.

دعوای مربوط به افزایش مهریه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه در صلاحیت دادگاه خانواده.

در صورت معیوب بودن مهر قبل از قبض توسط زن

زن حق فسخ مهر و بدل آن رو از شوهر بگیرد یا آن را نگه داشته و ارش بگیرد.

نکات مهم در باره مهریه

مهریه پس از فوت زن توسط ورثه اش از مرد قابل وصول می باشد. و همچنین پس از فوت شوهر، زن میتواند از اموال شوهر مهریه خود را دریافت نماید.

اگر زن مهریه خود را به شوهر هبه کند زن میتواند تحت شرایطی از هبه خود رجوع کند و مهریه خود را مطالبه کند.

اگر مهریه با اجبار و اکراه گرفته شود شوهر نمی‌تواند آن را وصول کند زیرا زن با عقد مالک مهر می شود.

مهریه زن همان مقداری میباشد که در هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام میگردد.

ذکر مهریه در نکاح دائم، شرط صحت نیست. نکاح دائم بدون ذکر مهر صحیح است.

افزایش مهریه پس از عقد نکاح عنوان مهریه را دیگر ندارد ولی لازم الوفا است.

 مهریه مانند سایر حقوق مالی شناخته شده در قانون قابل نقل و انتقال قهری به ورثه می باشد.

اگر زن به مرد بگوید تو را از پرداخت مهریه بری می کنم، این امر باعث می گردد تا تکلیف شوهر از ادای دین به طور کلی ساقط شود و زن حق رجوع ندارد.

نکات مهم

نکته: چنانچه نکاح قبل از نزدیکی فسخ شود>
زن حق مهریه ندارد.
بعد از نزدیکی فسخ شود > زن مستحق تمام مهرالمسمی است.

نکته:  عقد نکاح از عقود معینه است، علاوه بر شرایط عمومی شرایط مختصه خود را نیز دارد.

نکته:  اگر در نکاح موقت شرط خیار نسبت به مهر شود عقد باطل است.

نکته: آیا سهام عدالت در اجرائیات ثبت قابلیت بازداشت و دارد؟ تا حدی که این سهام آزادسازی شده قابلیت توقیف و فروش را دارد.

سخن بزرگان :
باید آزادی را همراه عدالت انتخاب کرد، یکی بدون دیگری بی معناست. (آلبر کامو)

سخن بزرگان:
سه گروه هستند که دعایشان رد نمی‌شود، کسی که فراوان خدا را یاد می کنند و مظلوم و پیشوای عادل. (پیامبر اسلام)

 

برای راهنمایی ومشاوره بیشتر درخصوص ویا پیگیری پرونده بااین شماره تماس بگیرید

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

2 دیدگاه دربارهٔ «بهترین وکیل مهریه مشهد»

  1. بازتاب: وکیل طلاق توافقی در مشهد - 09153104004 - وکیل خانواده در مشهد

  2. بازتاب: بهترین وکیل خانواده در مشهد - 09153104004 - وکیل خوب در مشهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004