وکیل ثبت ازدواج در مشهد

وکیل ثبت ازدواج در مشهد

وکیل ثبت ازدواج در مشهد

 

وکیل ثبت ازدواج در مشهد : در صورتی که نیاز به وکیل خانواده برای ثبت ازدواج و دیگر موارد مرتبط دارید با وکلای موسسه حق جویان تماس بگیرید ، لطفا تماس کوتاه و در حد ۱ سوال یا ۱ دقیقه باشد / سپاس

 

ثبت ازدواج موقت الزامی نیست ولی در شرایط خاص زوجه می تواند درخواست ثبت ازدواج موقت خود را به دادگاه ارائه دهد.

 

وکیل خانواده در مشهد

ثبت ازدواج موقت :

ازدواج موقت یا نکاح منقطع ، متعه که به صیغه معروف است . در مذهب شیعه ازدواج موقت نوعی ازدواج است که در آن عقد که جاری می شود دارای زمان معین و محدود و مهریه ای معلوم می باشد. زمانی که مدت آن به پایان رسید عقد نکاح به طور خود به خود از بین می رود . ازدواج موقت یکی از گزینه هایی است که اسلام در کنار ازدواج دائم آن را قرار داده است تا هم بتوانند نیازهای جنسی خود را برطرف کنند و هم نیازهای روحی و روانی خود را برآورده کنند. ازدواج موقت یکی از راه هایی است که مرد و زن گناه نکنند و در قبال هم تکالیف و وظایفی دارند.

 

نفقه زن :

از نظر نفقه در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم که بعد از عقد نفقه زن بر عهده شوهر است در ازدواج موقت اینگونه نیست در صورتی در ازدواج موقت نفقه به زن تعلق می گیرد که هنگام عقد با شوهر شرط کرده باشد که میزان مشخصی شوهر نفقه بپردازد.

مجازات کیفری :

در غیر این صورت نفقه در عقد موقت به زن تعلق نمی گیرد . در نکاح دائم اگر شوهر نفقه زن را پرداخت نکند مجازات کیفری دارد ولی در نکاح موقت ندادن نفقه مجازات ندارد مگر اینکه زن شرط کرده باشد و شوهر پرداخت نکند که در این صورت این تعهد قابل پیگیری است و هیچ تعقیب کیفری وجود ندارد .

ازدواج موقت و ثبت آن :

در نکاح موقت نیازی به ثبت آن نیست همین که صیغه به طور صحیح فارسی یا عربی با رعایت اینکه مهریه و مدت تعیین شود عقد جاری شده است و ثبت آن الزامی نبوده است . در ازدواج موقت زمانی ثبت آن الزامی است که زن باردار شود تا فرزند در آینده از حق و حقوق قانونی برخوردار شود.

مهریه زن :

مهریه در ازدواج دائم باید قید شود ولی اگر به هر دلیلی در زمان عقد مهریه مشخص نشود عقد صحیح است و تا قبل از نزدیکی زن و مرد مهریه ای تعیین شود همان مهریه محسوب می شود .ولی بازم اگر مشخص نشود مهر المثل به زن تعلق می گیرد.و اگر مرد قبل از اینکه نزدیکی صورت بگیرد طلاق بدهد مهر المتعه به زن تعلق می گیرد و بعد از نزدیکی طلاق داده شود مهر المثل تعلق می گیرد.

 

مهر المثل :

مهری است که با توجه به شرافت خانوادگی ، سایر صفات و وضعیت او نسبت به افرادی مثل خودش یا سایر همسران مرد و نزدیکان زن و عرف محل زندگی مشخص و تعیین می شود ولی مهرالمتعه که با توجه به تمکن مالی مرد مهریه مشخص است که از سوی دادگاه مشخص می شود. این احکام ذکر شده مربوط به عقد دائم است ولی در عقد موقت تعیین نشدن مهریه باعث بطلان عقد می شود و بعد از عقد امکان تعیین مهریه و امثال آن وجود ندارد. در عقد موقت باید مدت عقد و میزان مهریه به طور دقیق مشخص شود وگرنه عقد باطل است.

 

عقد موقت :
در عقد موقت فرقی در اینکه مرد با زن نزدیکی داشته باشد یا نداشته باشد نمی کند در هر صورت باید مهریه تعیین شده را به زن پرداخت کند. در زمانی که نزدیکی صورت نگرفته است اگر مرد مدت عقد را به زن ببخشد تنها نیمی از مهریه تعیین شده را باید بپردازد .

پیروی زن از شوهر :
در ازدواج دائم از ویژگی های مرد مدیریت کردن خانواده می باشد و زن باید از مرد خود پیروی کند حتی در منزلی که شوهر تهیه می کند در آن سکونت کند و اگر مرد نسبت به شغل زن که با حیثیت خانوادگی او مخالف باشد ناراضی باشد می تواند از ادامه کار او جلوگیری کند.حتی زن برای خروج خود از منزل باید از مرد اجازه بگیرد اما در عقد موقت اینگونه نیست و هیچ کدام از این احکام جاری نیست .

زن هیچ تبعیتی می تواند نکند حتی برای خروج از منزل یا شغل خود نیازی به اجازه شوهر نیست. اگر در ازدواج موقت شرط شود که نزدیکی صورت نگیرد عقد صحیح است و زن و مرد فقط نسبت به هم محرم هستند.

پایان ازدواج موقت :
در ازدواج ، نکاح به صورت طلاق ، فسخ نکاح و فوت طرفین از بین می رود ولی در نکاح موقت طلاق و فسخ نکاح وجود ندارد و تنها در صورت بذل یا بخشش مدت نکاح از بین می رود . همان طور که در دائم اختیار طلاق با مرد است در موقت هم اختیار بذل مدت با مرد است .  عقد ازدواج، عقدی غیر تشریفاتی است. که با ایجاب و قبول که دال بر قصد و رضا باشد صورت می‌گیرد.

 

در عقد ازدواج ایجاب و قبول ممکن است

١- از جانب خود زوجین باشد
٢- کسانی که حق عقد دارند، مثل: ولی قهری
٣- نکاح صغیر در صورتی صحیح که مصلحت مولی الیه در نظر گرفته شود.

 

ویژگیهای نکاح منقطع

١- برای مدت معین
٢- مدت ذکر نشود عقد باطل است.
٣- ارث را ندارد.
۴- عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است.

نکته: تعلیق در نکاح موجب بطلان عقد است.

 

موانع نکاح عبارتند از

١- محارم نسبی
٢- محارم سببی( مصاهره)
٣- رضایی (در حکم قرابت نسبی)

 

موانع نکاح سببی عبارتند از

١- مرد با مادرزن و جدات زن از هر درجه چه نسبی و رضاعی
۲- مرد با زن پدر یا زن اجداد.
٣- مرد با زن پسر
۴- مرد با اناث از اولاد زن

 

بطلان نکاح و حرمت ابدی

۱- عقد با زن شوهردار > با علم به وجود علقه زوجیت+و آگاهی حرمت نکاح.
٢- عقد با زنی که در عده طلاق یا وفات> علم به عده‌+ علم به حرمت نکاح
٣- در دو مورد بالا به تمام یا یکی از موارد جاهل> ولی نزدیکی صورت پذیرفته باشد.

 

 حرمت ابدی در موارد زیر می باشد>>>
١- عقد در حال احرام
٢- زنا با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه

٣- مطلقه نه طلاقه

نکته:  در نکاح جمع دو خواهر ممنوع است و اگرچه به عقد منقطع باشد، این منع تا زمان انحلال با یک خواهر و تا پایان عده رجعی ادامه دارد.

نکته: عقد نکاح مراضاتی است، نکاح فضولی جایز است.

در نکاح منقطع ضروریست>>>
١- تعیین مدت :کاملا معین ،ابتدا از تاریخ عقد.
٢- تعیین مهر: عدم آن موجب بطلان عقد است.

آیا ولي یا قیم می‌تواند برای مولی علیه عقد نکاح ببندد؟
فقط ولی قهری با رعایت مصلحت می‌تواند. اگر بدون رعایت مصلحت ببندد عقد فضولی است و موقوف به اجازه صغیر یا صغیره است.

نکته: در به هم زدن نامزدی، برای هر یک از زن و مرد پیش از عقد، بدون داشتن حتی کوچکترین دلیل امکان پذیر است.

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

 

13 دیدگاه دربارهٔ «وکیل ثبت ازدواج در مشهد»

 1. بازتاب: وکیل خوب رفع ممنوع الخروجی در مشهد - وکیل در مشهد - 09153104004

 2. بازتاب: وکیل خوب ممنوع الخروجی در مشهد - ممانعت از خروج فرزند از کشور - 09153104004

 3. بازتاب: بهترین وکیل طلاق از سوی زوج - وکیل خوب طلاق در مشهد - 09153104004

 4. بازتاب: وکیل کیفری در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد - 09153104004

 5. بازتاب: بهترین وکیل امور خانواده در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری - 09153104004

 6. بازتاب: بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد - وکیل در مشهد - 09153104004

 7. بازتاب: بهترین وکیل مهریه در مشهد - وکیل خوب خانواده در مشهد - 09153104004

 8. بازتاب: وکیل خوب مهریه در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری - 09153104004

 9. بازتاب: بهترین وکیل طلاق توافقی درمشهد - وکیل در مشهد - 09153104004

 10. بازتاب: بهترین وکیل مهریه در مشهد - وکیل خانواده درمشهد - 09153104004

 11. بازتاب: وکیل طلاق توافقی در مشهد - طلاق خلع و مبارات - 09153104004

 12. بازتاب: وکیل مهریه در مشهد - 09153104004 - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 13. بازتاب: وکیل خوب حضانت در مشهد - 09153104004 - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004