وکیل فضای مجازی در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 سامانه هاي اينترنتی قوه قضاییه

سامانه هاي اينترنتی قوه قضاییه 1- سامانه سخا ( سامانه خدمات الكترونيك قضائي ) https://sakha2.adliran.ir/Offices/Index 2- سامانه ثنا ( سامانه ثبت نام ) http://sana.adliran.ir 3- سامانه ابلاغ الكترونيک http://eblagh.adliran.ir 4- سامانه آگهي الكترونيک ... ادامه مطلب
وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

مفهوم امنیت سایبري

مفهوم امنیت سایبري امنیت در لغت، به معناي در امان بودن و مصون بودن از هرگونه ترس و تهدید است . پیشرفت در هر عرصه اي، حتی در عرصۀ علمی، ورزشی و فرهنگی ... ادامه مطلب
وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

انواع جرایم سایبری

وکیل جرایم سایبری جرایم سایبری به عنوان بخشی از جرایم اینترنتی تلقی میگردد و شامل جرایمی است که در محیط سایبری و مجازی اتفاق می افتد. محیط سایبری محیطی غیر واقعی است که کاربران ... ادامه مطلب
وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

خصوصیات و اقتضائات فضاي سایبر

خصوصیات و اقتضائات فضاي سایبر ماهیت عام جهانی اگرچه فضاي سایبر در قلمرو حاکمیت دولت و کشور خاصی نیست و هیچ دولتی نمی تواند ادعاي حاکمیت مطلق بر آن را داشته باشد، اما ... ادامه مطلب
وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل فضای سایبري مشهد

وکیل فضای سایبري مشهد با توجه به رشد روزافزون نرخ استفاده حاکمیتی میان اعم از مدنی و کیفري است. بدیهی رشد فناوري، روزانه دستخوش تغییر ندارد، لذا فرد بزهکار، با برآورد دستاوردارتکاب جرم ... ادامه مطلب
وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

حق دفاع و وكالت

حق دفاع و وكالت حق دفاع و وكالت از زمره اصول و هنجارهاي بين المللي در نظام دادرسي عادلانه و حقوق بين الملل بشر بوده كه علاوه بر انعكاس در قوانين اساسي كشورها، ... ادامه مطلب
وکیل سایبری مشهد

وکیل متخصص سایبری در مشهد

وکیل متخصص سایبری در مشهد    جرایم رایانه ی بهترین وکیل و متخصص جرایم سایبری و اینترنتی وکیل سایبری مشهد به منظور افزایش آگاهی عمومی مشاوره تخصصی و وکالت در امور پرونده های ... ادامه مطلب