وکیل پایه یک دادگستری

ملک مشاع و مجازات فروش آن 

مجازات استفاده از سلاح سرد

مجازات استفاده از سلاح سرد آیا استفاده از سلاح سرد جرم است؟ مجازات استفاده از سلاح سرد چیست؟ شرایط قانونی استفاده از سلاح سرد چیست؟ برای استفاده از سلاح سرد چه مجوزی لازم ... ادامه مطلب
شرایط طلاق مجنون طبق قانونی

شرایط طلاق مجنون طبق قانونی

شرایط طلاق مجنون طبق قانونی شرایط شرعی طلاق مجنون چیست؟ چه چیزی در طلاق حضوری مهم است؟ آیا می توان مجنون را طلاق داد؟ ماجرای جنون طلاق دائمی چیست؟ طلاق مجنون ادواری چطور؟ ... ادامه مطلب
تعیین محل ملک گمشده

تعیین محل ملک گمشده

تعیین محل ملک گمشده چگونه می توان محل مال گم شده را تعیین کرد؟ چه کسی می تواند برای مکان ملک درخواست دهد؟ آیا وکیل پایه یک دادگستری توانایی رسیدگی به دادرسی در ... ادامه مطلب
جرم خیانت در امانت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت برای طرح دعاوی مشارکت در ساخت لازم است قراردادهایی که در این حوزه منعقد می‌شوند را بشناسید. در ادامه یک نمونه قرارداد مشارکت در ساخت توسط حق جویان ... ادامه مطلب
ملک مشاع (یا اشاعه)

ملک مشاع (یا اشاعه)

ملک مشاع (یا اشاعه) ملک مشاع (یا اشاعه) نوعی ملکیت است که بین دو یا چند نفر مشترک می‌باشد. در این نوع از ملکیت، عرصه و اعیان ملک بین شرکا تقسیم شده و ... ادامه مطلب
افراز ملک مشاع

افراز ملک مشاع

افراز ملک مشاع افراز ملک مشاع به معنای تقسیم ملک بین مالکان و مشخص کردن سهم هر فرد است. این افراز می‌تواند به دو صورت اجباری و تراضی انجام شود: افراز اجباری: در ... ادامه مطلب