وکالت بلاعزل در طلاق و حق

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

وکالت بلاعزل در طلاق و حق

طلاق زن

مطابق با قانون حق طلاق با مرد است و زن نمی تواند بدون داشتن دلیل محکمه پسند یا یکی از شروط قانونی درخواست طلاق دهد. حال ممکن است مرد در ضمن عقد نکاح حق طلاق را به زن بدهد یا بعد از عقد نکاح طی یک سند مجزا وکالت در طلاق را به زن خود بدهد، که در هر زمانی که زن خواست با وکالتی که از مرد دارد خود را مطلقه نماید. مرد می تواند این حق طلاق یا وکالت در طلاق را بصورت قطعی و مطلق واگذار نماید یا بصورت مقید یا مشروط واگذار نماید که در این مقاله بطور کامل برای مخاطبان گرامی توضیح داده شده است.

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
شماره بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

حق طلاق یا وکالت در طلاق

در ضمن عقد نکاح شروطی ذکر می شود از جمله آن شروط، وکالت زن در طلاق توافقی می باشد. به موجب این شرط، زن حق دارد که از شوهر خود طلاق بگیرد. این وکالت در طلاق به این معنا می باشد که زوجه هروقت که بخواهد و یا به هر بهانه ای می تواند خود را مطلقه کند.

درصوتی که زن، وکیل بلاعزل در طلاق باشد، نیز باید مراحل مربوط به طلاق را سپری نماید و نسبت به اخذ گواهی عدم امکان سازش اقدام نماید. در واقع وکالت در طلاق این امکان را به زوجه می دهد که در هر زمان و تحت هر شرایطی از طرف زوج اقدام به مطلقه نمودن خود نماید.

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
شماره بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

اسقاط حقوق دیگر در طلاق

هر فردی ممکن است که در کنار وکالت بلاعزل که به زن می دهد، حقوق دیگر خود ازجمله حقوق مربوط به فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی را در مسئله ی طلاق ساقط کند، یعنی شوهر درصورتی که زن به وسیله وکالت در طلاق نسبت به طلاق اقدام نماید، حتی حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی نسبت به طلاق همسرش را ندارد و این یعنی محدود شدن و به حداقل رسیدن حق مرد درمسئله طلاق.

بلاعزل کردن وکالت در طلاق

ممکن است زوج طی عقد نکاح به زوجه وکالت در طلاق دهد که در این صورت، زن وکیل بلاعزل در طلاق خواهد بود و هروقت که بخواهد می تواند برای طلاق از زوج اقدام نماید.

همچنین زوج و زوجه می توانند حتی بعد از طلاق با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی از سر دفتر درخواست نمایند که وکالت بلاعزل در طلاق را برای زوجه تنظیم نماید.

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
شماره بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

از دادن وکالت در طلاق پشیمانم چه کار کنم؟

راه هایی برای ابطال کردن وکالت در طلاق وجود دارد اما یک نکته لازم به ذکر آن است که، چنانچه وکالت در طلاق در ضمن عقد نکاح به زوجه داده شده باشد، دیگر راهی برای ابطال نخواهد بود. اما می توان این وکالت در طلاق را محدود واختیارات زوجه را به حداقل کاهش داد، به گونه ای که عملا این وکالت بی فایده گردد .

به طور مثال مرد می تواند به دفتر اسناد رسمی رجوع کند و فردی را که مورد اعتماد وی می باشد را به عنوان ضم وکیل قراردهد. به این معنا که شخص با همسر مرد یعنی زوجه با هم وکیل در طلاق هستند و همچنین باید دروکالتی که برای طلاق به شخص ثالث می دهد بیان کند که این دو وکیل های در طلاق یعنی زن و فرد ثالث باید با موافقت یکدیگر برای استفاده از وکالت در طلاق اقدام نمایند و بعد از وکیل کردن شخص ثالث و محدود کردن اختیارات زوجه، این مسئله طی اظهارنامه ای که توسط وکیل تنظیم می شود به زوجه اطلاع داده شود. حتی درمورد وکالت نامه های تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی هم می توان با این روش، یعنی ضم وکیل و ناظر استصوابی وکالت نامه بلاعزل در طلاق را محدود وعملا بی فایده کرد.

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
شماره بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

وکالت بلاعزل در طلاق

برای انجام طلاق به واسطه وکالت بلاعزل در طلاق مدارکی لازم می باشد که عبارتند از :عقدنامه یا رونوشت آن و وکالت نامه بلاعزل و شناسنامه و کارت ملی.
بیشترین پرسش های مطرح شده از گروه وکلا و مشاوران حق جویان درزمینه خانواده می باشد.

روند رسیدگی

زوجه ای که این نوع وکالت دارد می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی دادخواستی را تنظیم نماید. بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل دادگاه زن باید وکالت در طلاق خود را به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه پس از بررسی های لازم گواهی عدم امکان سازش را صادر و زوجه را مطلقه می سازد.

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
شماره بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

چگونه وکالت بلاعزل در طلاق را پس بگیریم؟

خیلی از مردها پس از اعطای وکالت در طلاق پشیمان می شوند و به سراغ وکیل خانواده رفته و راه حل هایی برای رهایی از این دردسر می خواهند .

وکیل و مشاور خانواده گروه حقوقی حق جویان راه حل هایی برای باطل کردن وکالت در طلاق بیان داشته : اساساً عقد وکالت را می توان به راحتی باطل کرد اما اگر این عقد در ضمن یک عقد لازم دیگر بیان شده باشد یا اصلا حق عزل از وکیل گرفته شده باشد کار کمی سخت می شود. در این حالت باید به عقدنامه مراجعه کرد و با برسی بند ها و شروط مذکور در عقد نسبت به امکان بطلان یا عدم بطلان اظهار نظر کرد.

یک راه فوق العاده برای باطل کردن وکالت در طلاق آن است که مرد می تواند فرد دیگری را به عنوان وکیل درطلاق در کنار همسرش انتخاب کند و تعیین کند که این دو باید مجتمعاً نسبت به هر گونه اقدام در رابطه با طلاق اقدام کنند یعنی هر کدام بدون اجازه دیگری نمی تواند هیچ کاری کند .

اگر این وکیل در طلاق دومی از افراد مطمئن شما باشد هر زمان که زن متقاضی طلاق باشد وکیل دوم شما مخالفت کرده و در نهایت این شما هستید که پیروز این چالش خواهید بود. اما اگر در ضمن عقد حق انتخاب وکیل دوم هم از شما گرفته شده باشد، واقعا دیگر متاسفم چون هیچ کاری نمی توانید بکنید و در حقیقت خلع سلاح شده اید.

تماس 09156024004