انحلال شرکت به سبک ترامپ

وکیل انحلال و باطل کردن شرکت

منحل کردن قانونی شرکت

برای انحلال دقیق و قانونی شرکت ها دو فرایند مهم وجود دارد که در ویدیو به آن اشاره شده است:

برای قانونی منحل کردن یک شرکت حتما دو فرایند زیر باید اجرا شود:

  1. اعلام انحلال شرکت به اداره ثبت شرکت
  2. اعلام ختم عملیات تسویه به اداره ثبت شرکت ها

در صورت عدم اجرای مورد دوم، قانونا شرکت در حال انحلال هست و همچنان پروسه انحلال شرکت ادامه دارد و به اتمام نرسیده است.

سجاد حاجبی خانیکی

  • کارشناس ارشد حقوق ثبت املاک و اسناد
  • مدرس و متخصص در حوزه حقوق ثبت شرکت ها
تماس 09156024004