انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی

وکیل جرم اختلاس و روند رسیدگی

انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی

انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی   ۱- یکی از مواردی که میتواند موضوع پیگیری کیفری باشد تهدید به انتشار عکسهای خصوصی است.در این مرحله شخص تنها اقدام به تهدید بابت انتشار تصاویر ... ادامه مطلب