بهترین وکیل خانواده در مشهد

وکیل خانواده در مشهد

وکیل خانواده در مشهد

وکیل خانواده در مشهد   عدم اشتغال زنان   * اشتغال زنان همواره یکی از مسائل چالش برانگیز در زندگی زناشویی است که مشکلاتی را برای زوجین در صورت عدم توافق به وجود ... ادامه مطلب
وکیل تابعیت در مشهد

وکیل تابعیت در مشهد

وکیل تابعیت در مشهد     تابعیت در ایران * تابعیت داشتن یعنی: هر فرد در سرزمینی که زندگی می کند تحت حاکمیت آن دولت است “وکیل تابعیت در مشهد” و دولت مذکورموظف ... ادامه مطلب
بهترین وکیل خانواده در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد   ازدواج مجدد مادر یکی از تکالیفی که قانون برعهده ی پدرومادر قرار داده است حضانت فرزندان می باشد که این امر طبق قانون هم حق است وهم ... ادامه مطلب
بهترین وکیل مهریه در مشهد

بهترین وکیل مهریه در مشهد

بهترین وکیل مهریه در مشهد   بخشیدن مهریه دربرخی موارد پس ازمدتی اززندگی زوجه تصمیم به بخشیدن مهریه ی خود به زوج می نماید که این حالت ممکن است به علت طلاق باشد ... ادامه مطلب
وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

تخلفات انتظامی قضات

تخلفات انتظامی قضات به موجب اصل ۱۶۴قانون اساسی نمی توان قاضی را از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه وثبوت جرم یاتخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یادائم منفصل کرد.این اصل ... ادامه مطلب
بهترین وکیل سلب حضانت در مشهد

بهترین وکیل سلب حضانت در مشهد

بهترین وکیل سلب حضانت در مشهد   انحطاط اخلاقی والدین   یکی از تکالیفی که قانون برعهده ی والدین قرار داده است حضانت فرزندان است. این حضانت به موجب قانون حق وتکلیف والدین است ... ادامه مطلب
بهترین وکیل خانواده در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد   عدم باروری زوجین ناباروری و عقیم بودن بدین معناست که اگر زن وشوهری یکسال بعد از ازدواج بدون استفاده از روشهای جلوگیری بارداری وداشتن رابطه جنسی صاحب ... ادامه مطلب
مشاوره با وکیل خانواده در مشهد

مشاوره با وکیل خانواده در مشهد

مشاوره با وکیل خانواده در مشهد   مشاوره با وکیل خانواده در مشهد   نامزدی برای شروع زندگی مشترک مقدماتی لازم است تا طرفین یکدیگر را بشناسند سپس زندگی مشترک خود را آغازنمایند.این ... ادامه مطلب