دعاوی تخلیه

وکیل شرکت در مشهد

مشاوره با وکیل در مشهد

مشاوره با وکیل در مشهد   “دعاوی تخلیه” عین مستاجره دعوای تخلیه به دعوایی گفته میشود که از طرف موجر علیه مستاجر طرح میشود تا ملک را تخلیه کرده و به او باز ... ادامه مطلب