دفتر وکالت درمشهد

وکیل فریب در ازدواج در مشهد

ثبت واقعه ی ازدواج

ثبت واقعه ی ازدواج : ازدواج یکی از 4 واقعه ی مهم در زندگی هر فردی می باشد. که این امر بایستی هم در شناسنامه ی زوجین و هم در دفاتر ازدواج ثبت شود. ... ادامه مطلب