سن بلوغ جنسی و فکری

وکیل برای حکم رشد

وکیل برای حکم رشد

وکیل برای حکم رشد در مشهد فرق میان حکم رشد با سن قانونى چیست؟ سن قانونی سنی است که فرد در آستانه بزرگسالی قرار دارد و در قانون به طور مشخص اعلام شده ... ادامه مطلب