مجازات جعل سند

وکیل طلاق توافقی در مشهد

جرم جعل

جرم جعل چیست و چه مجازاتی دارد؟   جعل در معانی لغوی به صورت خلق کردن و دگرگون کردن مطرح می شود و در حقوق نیز، ایجاد هر چیزی، از جمله اسناد، به ... ادامه مطلب