مسئولیت کیفری

وکیل کیفری در مشهد

رابطه ي بلوغ با مسئوليت كيفري

بر اساس شريعت اسلام اجراي تدابير اصلاحي و تأديبی پس از رسيدن به سن تميز امكانپذير است و با رسيدن به بلوغ، امكان مجازات كامل به وجود ميآيد. بلوغ به عنوان يكي از ... ادامه مطلب
وکیل جرایم کیفری در مشهد

مسئولیت کیفری و حقوقی

مسئولیت کیفری و حقوقی   مسئولیت کیفری و حقوقی   مسئولیت تعریف مسئولیت پاسخگویی انسان در زندگی شخصی و اجتماعی می باشد. تعهد قانونی شخص بررفع ضرری که به دیگری وارد نموده است. ... ادامه مطلب