مهریه در عقد موقت

وکیل تعدیل مهریه در مشهد

مهریه در عقد موقت

مهریه در عقد موقت   مهریه در عقد موقت حکم تعیین نکردن مهریه در عقد موقت : در عقد موقت دو نکته حتما باید تعیین گردد یکی مدت زمان عقد و دیگری میزان ... ادامه مطلب