وکیل اثبات بیع در مشهد

بهترین وکیل اثبات جنون در مشهد

وکیل اثبات بیع در مشهد

 اثبات بیع در مشهد با كمك وكلا بیع، عقدی است که به موجب آن، مالی در برابر ثمن مشخص و معینی به شخص دیگری از طرف مالک، به خریدار منتقل می شود. موضوع ... ادامه مطلب