وکیل افشای اسرار بیمار در مشهد

وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد     جرم افشای اسرار بیمار افشای سر ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغلی و ... ادامه مطلب