وکیل بانک در تهران خراسان مشهد ایران

رضا حسینی برج

وکیل بانک در تهران خراسان مشهد ایران

وکیل بانک در تهران خراسان مشهد ایران پرسش:روش کار بانک‌ها در قرارداد فروش اقساطی به چه صورتی است؟ پاسخ:بانک‌ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده در امور تولیدی و خدماتی، مواد ... ادامه مطلب