وکیل برای حکم رشد در مشهد

وکیل برای حکم رشد

وکیل برای حکم رشد

وکیل برای حکم رشد در مشهد فرق میان حکم رشد با سن قانونى چیست؟ سن قانونی سنی است که فرد در آستانه بزرگسالی قرار دارد و در قانون به طور مشخص اعلام شده ... ادامه مطلب
وکیل حکم رشد در مشهد

وکیل حکم رشد در مشهد

وکیل حکم رشد در مشهد   وکیل حکم رشد در مشهد حکم رشد رشد یعنی توانایی عقلی برای سنجیدن نفع و ضرر اقتصادی. در قانون مدنی فعلی ایران، برای احراز رشد، سن خاصی ... ادامه مطلب