وکیل جعل سند در مشهد

وکیل جعل در مشهد

وکیل جعل اسناد در مشهد

وکیل جعل اسناد در مشهد   جعل * مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی: جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن ... ادامه مطلب