وکیل خوب جرایم علیه بهداشت عمومی

وکیل خوب جرایم علیه بهداشت عمومی

وکیل خوب جرایم علیه بهداشت عمومی

وکیل خوب جرایم علیه بهداشت عمومی   جرایم علیه بهداشت عمومی (رستورانها و غذاخوری های غیر مجاز) براساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد جرم شناخته ... ادامه مطلب