وکیل خوب طلاق توافقی درمشهد

بهترین وکیل طلاق در مشهد

طلاق قبل نزدیکی

طلاق قبل نزدیکی   طلاق قبل نزدیکی * مهریه زنی که قبل از نزدیکی طلاق گرفته چگونه است؟ الف: مهرالمسّمی در مورد طلاق: هرگاه مهر در عقد نکاح تعیین شده باشد، آن‎را مهرالمسّمی ... ادامه مطلب
بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد   طلاق مشروط واژه ی طلاق ازریشه ی عربی وبه معنی”گشودن گره ها”و”رهاکردن”است ودرفقه اسلامی “زائل کردن قید از ازدواج با لفظ مخصوص تعریف می شود.دراصطلاح حقوقی ... ادامه مطلب
بهترین وکیل تنصیف دارایی در مشهد

بهترین وکیل تنصیف دارایی در مشهد

بهترین وکیل تنصیف دارایی در مشهد   تنصیف دارایی باتوجه به اینکه زن استقلال مالی درجامعه ندارد قانون گذار می بایست تدابیری درجهت حفظ مصالح مالی زن بیاندیشد یکی از این تدابیر شرط ... ادامه مطلب