وکیل دادسرا در مشهد

وکیل خوب در مشهد 09153104004

وکیل دادسرا در مشهد

وکیل دادسرا در مشهد     دادسرا * دادسرا : نهادی که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوای عمومی از جنبه حق اللهی، حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای ... ادامه مطلب
وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

بهترین وکیل در مشهد

بهترین وکیل در مشهد   قاعده ي منع تحصیل دلیل * یکی از قواعد مهم که دادرسی مورد استفاده قرار میگیرد ‘قاعده ی منع تحصیل دلیل’ است. این قاعده یکی از مهمترین قواعد ... ادامه مطلب
وکیل جرم تجاوز در مشهد

وکیل جرم تجاوز جنسی در مشهد

وکیل جرم تجاوز جنسی در مشهد     تجاوز جنسی تجاوز جنسی ومجازات آن از منظر قانون و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و تحلیل ابعاد آن توسط وکیل کیفری مشهد  جرم ... ادامه مطلب