وکیل شرکتها در مشهد

وکیل وصول چک در مشهد

وکیل شرکتها در مشهد

وکیل شرکتها در مشهد   شرکت تعاونی تولید و مصرف * مطابق ماده ۱٩٠ قانون تجارت: *شرکت تعاونی تولید : شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکا مشاغل ... ادامه مطلب
وکیل خوب حقوقی در مشهد

وکیل شرکتها در مشهد

وکیل شرکتهاي حقيقي و حقوقي در مشهد    شرکت مختلط غیر سهامی * شرکت مختلط غیر سهامی : مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت: شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی ... ادامه مطلب