وکیل فوت ناشی از تصادفات

وکیل دیه در مشهد

تصادف و فرار از صحنه

تصادف و فرار از صحنه اگر شخصی تصادف نماید و شخص زیان زننده از صحنه متواری شود و فرار کند چه باید کرد؟ در صورت “تصادف و فرار طرف مقابل” چکار کنیم؟ نظر ... ادامه مطلب