پاساژ علاءالدین

هشدار معاون آتش‌نشانی تهران ناامن بودن پاساژ علاءالدین

هشدار معاون آتش‌نشانی تهران ناامن بودن پاساژ علاءالدین در صورت وقع حریق حداقل 350 نفر تلفات

هشدار معاون آتش‌نشانی تهران ناامن بودن پاساژ علاءالدین معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی تهران : اگر موارد ناایمن در پاساژ علاءالدین اصلاح‌ و نگهداری نشود، در صورت وقوع حریق حداقل ... ادامه مطلب