چگونگی اجرا گذاشتن سفته

وکیل حقوقی در مشهد

مطالبه وجه سفته

سفته چیست؟ سفته سندی کاغذی و تک برگی است که به مجرد صدور آن، امضا کننده سفته متعهد به پرداخت مبلغ آن در وجه حامل یا عندالمطالبه می شود. از سفته در معاملات ... ادامه مطلب