راه های طلاق

راه های طلاق

 طلاق

وکیل طلاق در مشهد۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

طلاق به معنی،پایان دادن زناشویی به وسیله زن و شوهر است. وکیل طلاق معنی آن در حقوق خانواده عبارت است از انحلال عقد نکاح با رعایت تشریفات ویژه است.

طلاق از زیر شاخه خانواده است از مهم ترین دعاوی وکیل خانواده است، که زوجین برای پایان دادن به اختلاف غیر قابل حل خود در جستجوی وکیل طلاق هستند در چنین شرایطی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به این موضوع و آگاهی از حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل باعث میشود که طرف دعوا در تصمیم گیری ها و اقدامات خود بهترین وکیل برای طلاق و جدایی نتخاب نماید.

راه های امکان طلاق

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان پذیر است.
۱. طلاق به درخواست زن (زوجه)؛
۲. طلاق به درخواست مرد (زوج)؛
٣. توافق زوجین برای طلاق.

وکیل طلاق به درخواست زن در مشهد

طلاق از طریق زن

طبق قانون مدنی زن از سه طریق می تواند به طلاق دست یابد، در ادامه هر کدام را به صورت جداگانه و مفصل بیان می نماییم، برای موفقیت در دعاوی خانواده صرفا داشتن اطلاعات کافی نیست و بهتر است پرونده خود را با یک وکیل خوب طلاق پیش ببرید.

♦️ نپرداختن نفقه و تحقق شرط وکالت در طلاق

بر طبق ماده ۱۱۲۹ زن میتواند در صورت عجز شوهر از دادن نفقه یا امتناع از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر توسط به تادیه نفقه از دادگاه تقاضای طلاق کند. وکیل طلاق در مشهد مقصود از نفقه در فقه آینده است و نفقه گذشته به این معنا که باید ابتدا حکم اجبار به انفاق صادر شود و شوهر از پرداخت نفقه زمان بعد از صدور حکم خودداری کند .

♦️ عسر و حرج موجب طلاق

قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و از دادگاه درخواست طلاق نماید، اثبات عسر و حرج نیاز به وکیل ماهر و کارکشته دعاوی طلاق دارد. تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را بر شمرده است که اهم آن عبارتند از:

• ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
• اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد؛
• ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛
• ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه و العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
مواردی که قانون از آنها برای طلاق نام برده،حصری نیست. سبب عسر و حرج باید در زمان اقامه دعوی و زمان صدور حکم وجود داشته باشد، معیار عسر و حرج نوعی و شخصی است و از اثبات هر یک از این موارد بر دوش زوجه است که بهتر است از وکیل طلاق مشهد کمک بگیرد.

♦️ اثبات تخلف از شروط ضمن عقد

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی عنوان می کند طرفین عقد ازدواج می توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذراند؛ بنابراین، زوجه می تواند در ضمن عقد، شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد وی حق وکالت در طلاق داشته باشد که در صورت تخلف زوج از این شروط، زوجه می تواند با مراجعه دفتر وکیل طلاق در مشهد نمایند تادادگاه ضمن اثبات تخلف زوج، از حق وکالت خود مبنی بر طلاق استفاده نماید.

در حال حاضر در قباله های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده که اکثر آنها یا از ماده ۸ قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ گرفته شده یا در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مذکور مصادیق عسر و حرج آورده شده است.

♦️ وکالت حق طلاق

حق طلاق قابل واگذاری به زن نیست ولی اعطای وکالت در طلاق و مطلق و بلاعزل صحیح است، در صورت پیش‌بینی وکالت زن در طلاق مراجعه به دادگاه جهت دریافت گواهی عدم امکان سازش لازم است ولو وکالت مطلق باشد و یک وکیل حق طلاق نیز بایستی انتخاب نماید.

در طلاق به درخواست زوجه با داشتن وکالت حق طلاق وکیل مجرب از دادگاه تقاضای حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر می کند. در طلاق به درخواست زوجه دادگاه حکم به الزام زوج به طلاق صادر می کند و مدت اعتبار حکم طلاق ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی است و در صورت تسلیم حکم به دفترخانه توسط زوجه و امتناع زوج ، صیغه طلاق اجرا و ثبت می‌شود.

راه های طلاق
راه های طلاق

وکیل طلاق به درخواست مرد در مشهد

در حقوق ایران مرد هر وقت بخواهد می تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد. در شهر مشهد اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید خود یا وکیل او به دادگاه مراجعه کند و از دادگاه گواهی عدم سازش یا همان رای طلاق اخذ نمایند ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود.

مراحل طلاق از طرف مرد

۱. لزوم مراجعه به دادگاه طلاق

وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۳۸۹/ ۸ / ۱۹ ) مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید هر چند قبل از این اصلاح هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مشهد مراجعه و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حق و حقوق مالی زوجه و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق می داد.

۲. ارجاع به داوری

همان گونه که قانون گذار در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان نموده، در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ارجاع به داوری از ضروریات می باشد و بعد از معرفی داور توسط زوجین یا وکلای طلاق و اظهارنظر داور مبنی بر عدم سازش زوجین، گواهی عدم امکان سازش صادر می گردد.

۳. تعیین تکلیف حقوق زوجه

قانون گذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح نموده، دادگاه ضمن رأی طلاق با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. وکیل طلاق در مشهد ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.

وکیل برای طلاق در مشهد

هرچند داشتن وکیل برای پرونده طلاق الزامی است و عدم آشنایی به مراحل طلاق در مشهد موجب می شود تا شما نتوانید حرف خود را در محکمه به اثبات برسانید، افراد متقاضی اعم از روج یا زوجه ممکن است به دلیل سطح روابط عمومی پایین و یا حجب و حیا نتوانند در دادگاه بسیار خوب از حقوق خود دفاع کنند پس لازم است که از یک وکیل کمک گرفته و عندالزوم وکالت خود را نیز به وی بسپارند.
هنگامی که طرفین وکیل طلاق داشته باشند احتیاجی به حضور در مراحل دادرسی دادگاه نیست و وکیل پایه یک طلاق ایشان تمام مراحل اعم از اخذ رونوشت طلاق ثبت دادخواست، حضور درجلسات دادگاه و اجرای رای طلاق را شخصا انجام خواهد.
بیشتر اشخاصی که می خواهند اقدام به جدایی کنند به مراجع قضایی نرفته اند و با مراحل آن هم آشنایی ندارند پس بهتر است برای پیشبرد پرونده خودشان از کمک وکیل طلاق کمک بگیرند. امکان دارد دو طرف دعوا به خاطر شغل و منصب خود نخواهند در مراجع قضایی حضور داشته باشند پس در این صورت با انتخاب و معرفی بهترین وکیل طلاق اقدام به جدایی را دنبال کنند.
ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004