آدرس دادگاه های مشهد + شماره تماس

آدرس دادگاه های مشهد + شماره تماس - وکیل در مشهدلیست دادگاه های مشهد

آدرس دادگاه های مشهد + شماره تماس

آدرس و شماره تماس شعب دادگاه های خراسان رضوی [ مشهد ]

لیست دادگاه های مشهد

+ مجتمع قضایی شهید “بهشتی” { پنجراه پایین خیابان}

+ مجتمع قضایی شهید “مطهری” {شفا}

+ مجتمع قضایی “امام خمینی” {چهار طبقه}

+ مجتمع قضایی “ثامن” {حرم مطهر}

+ مجتمع قضایی شهید “کامیاب” {صدف}

+ مجتمع قضایی شهید “رجایی” { کوهسنگی}

+ مجتمع قضایی “انقلاب” مشهد {کوهسنگی}

+ مجتمع قضایی شهید “مدنی” {شهر شاندیز}

+ مجتمع اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی مشهد {وکیل آباد}

+ حوزه قضایی نظارت بر زندان مشهد {کوهسنگی}

+ مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان خراسان { اداره کل دادگستری خراسان رضوی}

+ دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد {کوهسنگی}

+ مجتمع قضایی شهید باهنر { قرنی}

 

آدرس و شماره تماس ها

+ مجتمع قضایی شهید “بهشتی” [ پنجراه پایین خیابان]

صلاحیت دادگاه : دادسرا

آدرس مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد : بلوار وحدت ، اول رضائیه
شماره تلفن: مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد: ۳۶۶۱۲۸۰-۰۵۱۳

 

+ مجتمع قضایی شهید “مطهری” [شفا]
صلاحیت دادگاه: دادگاه عمومی حقوقی، دعاوی خانواده، امورحسبی، و …

آدرس مجتمع قضایی شهید “مطهری” مشهد : بلوار شفا ، نبش شفا ۳۰

شماره تلفن مجتمع قضایی شهید “مطهری” : ۶-۷۵۲۷۵۳۱۰-۰۵۱۳

 

+ مجتمع قضایی “امام خمینی” [چهار طبقه]

صلاحیت دادگاه: عمومی، حقوقی، کیفری

آدرس مجتمع قضایی “امام خمینی” مشهد : ابتدای بلوار شهید مدرس [چهار طبقه]

شماره تلفن مجتمع قضایی “امام خمینی” [چهار طبقه] : ۹-۲۲۲۲۱۵۲-۰۵۱۳

 

+ مجتمع قضایی” ثامن” [حرم مطهر امام رضا]

صلاحیت دادگاه : عمومی، کیفری

آدرس مجتمع قضایی “ثامن” مشهد:
خیابان نواب صفوی، مقابل کوچه پیر پالان دوز

شماره تلفن مجتمع قضایی “ثامن” [حرم مطهر] :
۲-۳۶۸۱۰۷۰ و ۲۲۳۹۶۰۰-۰۵۱۳

 

+ مجتمع قضایی شهید “کامیاب” [صدف]

صلاحیت دادگاه: عمومی، کیفری

آدرس مجتمع قضایی شهید “کامیاب” مشهد : بلوار وکیل آباد ، ابتدای خیابان صدف

شماره تلفن مجتمع قضایی شهید “کامیاب” :
۴-۸۶۸۰۸۰۲ و ۸۶۸۰۹۹۰-۰۵۱۳

 

+ مجتمع قضایی شهید “رجایی” [کوهسنگی]

صلاحیت دادگاه : عمومی، کیفری

آدرس مجتمع قضایی شهید “رجایی” مشهد [کوهسنگی] :
خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، جنب دادگاه انقلاب

شماره تلفن مجتمع قضایی شهید “رجایی” : ۸۴۶۰۳۷۰-۰۵۱۳

 

+ مجتمع قضایی “انقلاب” مشهد [ کوهسنگی]

صلاحیت دادگاه : دادسرای عمومی و انقلاب

آدرس مجتمع قضایی “انقلاب” مشهد: خیابان کوهسنگی، میدان الندشت

شماره تلفن مجتمع قضایی انقلاب مشهد : ۵- ۸۴۲۵۰۲۱-۰۵۱۳

مجتمع قضایی شهید “مدنی” [شهر شاندیز]

صلاحیت دادگاه : حقوقی، کیفری، خانواده

آدرس مجتمع قضایی شهید “مدنی ” شاندیز : جاده شاندیز جنب مجموعه آبی موج های خروشان

شماره تلفن مجتمع قضایی شهید “مدنی” شاندیز : ۶-۰۵۱۳۴۲۲۶۱۲۴

 

+ مجتمع “اجرای احکام کیفری” دادسرای عمومی مشهد [ وکیل آباد]

صلاحیت دادگاه : اجرائیات احکام کیفری

آدرس مجتمع “اجرای احکام کیفری” دادسرای عمومی مشهد : بلوار وکیل آباد ، وکیل آباد ٨

شماره تماس مجتمع “اجرای احکام کیفری” دادسرای عمومی مشهد: ۵-۸۵۳۹۰۲۱-۰۵۱۳

 

+ حوزه قضایی نظارت بر زندان مشهد [کوهسنگی]

صلاحیت تحت پوشش : تمامی مجتمع های قضایی شهر مشهد

آدرس حوزه قضایی” نظارت بر زندان” مشهد : خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، دادگاه انقلاب

شماره تلفن حوزه قضایی” نظارت بر زندان” مشهد: ۵-۸۴۲۵۰۲۱-۰۵۱۳

 

+ مجتمع دادگاه های تجدیدنظر استان [اداره کل دادگستری خراسان رضوی]

صلاحیت دادگاه تجدید نظر: تجدیدنظر از احکام دادگاه های حقوقی و کیفری، دادگاه کیفری یک

آدرس دادگاه تجدیدنظر مشهد : واقع در اداره کل دادگاه های خراسان رضوی، مشهد ، بلوار شهید ساجدی ، حدفاصل ساجدی ۷ و ۹

تلفن تماس مجتمع “دادگاه های تجدید نظر” استان: ۴-۸۴۶۰۳۶۰-۰۵۱۳ – ۶۱۵۲۳۵۵-۰۵۱۳

 

+ دایره سرپرستی دادسرای مشهد

صلاحیت دادگاه : سرپرستی صغار و محجورین ، حجر، حکم رشد، و…

آدرس دایره سرپرستی مشهد: خیابان خواجه ربیع، خواجه ربیع ۷، ورودی پارک بهار

 

 

+ مجتمع قضایی شهید” هاشمی نژاد”

صلاحیت دادگاه : عمومی، کیفری

آدرس مجتمع قضایی شهید “هاشمی نژاد” مشهد : خیابان گاراژدارها، بین کوشش ۲۷ و ۲۹

شماره تلفن مجتمع قضایی شهید “هاشمی نژاد” مشهد : ۹-۳۴۴۰۴۷۷

 

+ مجتمع قضایی عدالت

صلاحیت دادگاه : کیفری ۲

آدرس مجتمع قضایی عدالت : بلوار شیرودی، نبش شیرودی ۱۳

شماره تلفن مجتمع قضایی عدالت : ٠۵١٣٣۴٩٣٢۵٢

 

+ مجتمع قضایی “اجرای احکام مدنی” مشهد :

صلاحیت “اجرای احکام مدنی” مشهد : اجرائیات احکام مدنی

آدرس “اجرای احکام مدنی” مشهد : بلوار شهید مدرس، مدرس ۶

شماره تلفن اجرای احکام حقوقی :
٠۵١٣٢٢١١١٠٢

 

+ مجتمع قضایی دادسرای “ویژه جرایم رایانه‌ای” مشهد

صلاحیت دادگاه “ویژه جرایم رایانه‌ای” مشهد : رسیدگی به جرائم رایانه‌ای، زمین، مسکن

آدرس دادسرا ویژه “جرایم رایانه ی ” مشهد: خیابان ابن سینا، بین ابن سینا ١٩و٢١

شماره تلفن مجتمع ویژه جرایم رایانه‌ای : ٠۵١٣٨۴٨۴٠٢١

 

+ مجتمع “اداره آموزش دادگستری” خراسان رضوی

آدرس “واحد آموزش دادگستری” مشهد : بلوار ملک آباد

تلفن واحد آموزش دادگستری مشهد : ٠۵١٣٧۶٧۴۴١٠

 

*** جهت آشنایی با محاکم دادگستری استان خراسان رضوی و صلاحیت دادگاه های استان خراسان رضوی و آدرس دادگاه های مشهد با شماره موسسه حقوقی حق جویان تماس بگیرید.

تماس 09156024004