جرم اختلاس و مجازات آن

جرم اختلاس و مجازات آن

جرم اختلاس و مجازات آن

اختلاس، به عنوان یک جرم، وقوع می‌پذیرد که در آن یک فرد به عنوان کارمند یا کارکنان یک شرکت، اداره، یا سازمان عمومی از اموال مالی این شرکت یا اداره به صورت غیرمجاز و بدون اجازه برای مصرف شخصی خود یا دیگر اهداف غیرقانونی دزدانه‌برداری می‌کند. این عمل به عبارت دقیق‌تر، از اموال منقول (اموالی که می‌توانند جابه‌جا شوند، مثل پول نقد، سهام، ماشین، ماشین‌آلات، و غیره) به جای اموال غیرمنقول (اموالی که نمی‌توانند به سادگی جابه‌جا شوند، مثل ملکیت‌های ارزشی، زمین، و غیره) انجام می‌شود.

برای اثبات جرم اختلاس، اصولاً باید موارد زیر نیز تأمین شود:

 1. کارکنان یا کارمندان مجرم: شخصی که اقدام به اختلاس می‌کند، باید به عنوان یک کارمند یا کارکنان مرتبط با شرکت یا اداره فعالیت کند. این به این معنی است که او باید یک نسبت حقوقی یا شغلی با مؤسسه متخلف داشته باشد.
 2. برداشت از اموال مالی: اختلاس به معنی برداشت از اموال مالی است. این اموال می‌توانند پول نقد، چک، سهام، یا دیگر دارایی‌های مالی باشند. این اموال باید به صورت ناقص و غیرقانونی برای مصرف شخصی یا اهداف غیرمجاز دزدانه‌برداری شوند.
 3. سوءنیت: شخص متهم به اختلاس باید عمداً و با سوءنیت به اموال مالی دست بزند. این به معنی این است که او باید با آگاهی و عزم متعمد اقدام به اختلاس کند.

مجازات برای اختلاس ممکن است متناسب با میزان خسارت به مؤسسه و قوانین محلی مختلف باشد. این مجازات‌ها ممکن است شامل جرمی مالی، حبس، یا ترک خدمت در موقعیت شغلی فعلی یا حتی تعلیق شغلی باشد.

 

مجازات جرم اختلاس

تشدید مجازات برای جرم اختلاس و تعیین مجازات‌های ویژه بر اساس میزان اختلاس در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری که شما ذکر کرده‌اید، به منظور افزایش تاثربخشی و ریسک ارتکاب این جرم‌ها و تشدید مجازات متهمان ارائه شده است. این مواد درون قانونی هستند و متوجه سازی مجازات از طریق تعیین میزان اختلاس انجام می‌شود. این نوع تعیین مجازات در قوانین جرمی به عنوان تشدید مجازات معروف است.

به طور خلاصه، تشدید مجازات برای جرم اختلاس در این قانون به شرح زیر است:

 1. اگر میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد:
  • حبس از شش ماه تا سه سال.
  • انفصال موقت به مدت شش ماه تا سه سال.
 2. اگر میزان اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد:
  • حبس از دو تا ده سال.
  • انفصال دائمی از خدمات دولتی.
 3. در هر مورد، علاوه بر بازپرداخت مبلغ اختلاسی، جرمی مالی معادل دو برابر مبلغ اختلاس نیز تعیین می‌شود.

این اقدامات تشدید مجازات به منظور ایجاد ترس از ارتکاب جرائم مالی و اقتصادی و تشویق به رفتار قانونی تعیین می‌شوند و قوانین جرمی معمولاً تعیین مجازات‌های مشدد برای مرتکبان جرم‌های اختلاس و کلاهبرداری در نظر می‌گیرند.

 

موارد تشدید مجازات جرم اختلاس

از جمله مواردی که موجب می گردد مجازات فرد مرتکب جرم اختلاس تشدید گردد عبارت است از :

 1. اتلاف عمدی مال مسروقه: اگر شخص مرتکب اختلاس علاوه بر اختلاس، اموال مسروقه را با عمد اتلاف کند (یعنی آن مال را تخریب یا مصرف ناپدید کند)، مجازات اختلاس به او تشدید می‌شود.
 2. جعل اسناد و مدارک: اگر جرم اختلاس همراه با جعل اسناد و مدارک (مثل تقلب در اسناد مالی) باشد، مجازات به شدت افزایش می‌یابد. بر اساس میزان اختلاس:
  • اگر میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد: حبس دو تا پنج سال و انفصال موقت یک تا پنج سال.
  • اگر میزان اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد: حبس هفت تا ده سال و انفصال دائمی از خدمات دولتی. همچنین جرمی مالی معادل دو برابر مبلغ اختلاس هم تعیین می‌شود.
 3. میزان اختلاس بیش از صد هزار ریال: اگر میزان اختلاس بیش از صد هزار ریال باشد، قانون می‌تواند صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه را الزامی کند. این قرار بازداشت موقت در هیچ مرحله‌ای از رسیدگی به پرونده از بین نخواهد رفت و ممکن است به منظور اطلاعات بیشتر و ایجاد فرصت برای تعیین تکلیف نهایی فرد متهم از خدمت ایجاد شده باشد. همچنین، وزیر مربوطه می‌تواند مدت تعلیق کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی او از خدمت تعلیق کند، و در این دوره تعلیق، هیچ حقوق و مزایایی برای فرد متهم تعیین نخواهد شد.
تماس 09156024004