دیه اندام تناسلی زن و مرد سال ۱۴۰۲

دیه اندام تناسلی زن و مرد

دیه اندام تناسلی زن و مرد

دیه یک نوع جبران خسارت در قانون مجازات اسلامی است که برای کمک به تعادل و عدالت در جامعه و جلوگیری از بروز دوباره جرائم معین شده است. دیه به معنای جزای نقدی یا تعویضی است که به مجرم یا خانواده قربانی یک جرم تعلق می‌گیرد و به عنوان جبران خسارت وارده به قربانی یا خانواده‌اش پرداخت می‌شود.

یکی از انواع دیه، دیه اندام تناسلی است. این نوع دیه به منظور جبران خسارت وارده به اندام‌های تناسلی مردان و زنان در صورت ایجاد آسیب‌های جدی به این اعضا تعیین می‌شود. اهمیت این عضوها از دید قانون‌گذار به اندازه‌ای بالا است که دیه اندام تناسلی می‌تواند به اندازه دیه کامل انسان تعیین شود. این اقدام قانونی اهمیت حفظ سلامتی و کارکرد صحیح اندام‌های تناسلی را در جامعه تأیید می‌کند و اقدام به مجازات مرتکبانی می‌کند که به این اعضا آسیب وارد کرده‌اند.

 

دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی زن

در قانون مجازات اسلامی، دیه به عنوان یک مجازات مالی برای جنایات غیر عمدی یا جنایات عمدی که به دلایلی قصاص از مرتکب نمی‌تواند انجام شود، تعیین شده است. یکی از انواع دیه، دیه اندام تناسلی است که به دلیل اهمیت بزرگی که اندام‌های تناسلی برای ادامه نسل انسان‌ها دارند، در قانون به صورت ویژه تعیین شده است.

به طور خاص، برای تعیین نرخ دیه اندام تناسلی زن در سال ۱۴۰۲، به ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی و مقرره نرخ دیه کامل انسان مراجعه می‌شود. در این ماده، دیه قطع و از بین بردن هریک از دو طرف اندام تناسلی زن برابر با نصف دیه کامل زن تعیین شده است. دیه کامل انسان در سال مذکور به میزان ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

بنابراین، اگر اقدامی منجر به قطع و از بین بردن کامل یکی از اندام‌های تناسلی زن شود، مرتکب موظف به پرداخت دیه معادل با نرخ دیه کامل انسان می‌شود، که در سال ۱۴۰۲ معادل ۹۰۰ میلیون تومان است. این مقدار برای تعویض ضرر و خسارت وارده به اندام تناسلی زن تعیین شده و از جانب قانون به منظور حفظ عدالت و تعویض خسارت به قربانی در نظر گرفته شده است.

 

دیه ۱۴۰۲ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد

دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد در سال ۱۴۰۲، بر اساس ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. این ماده بیان می‌کند که دیه برای قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا قسمت ختنه گاه یا بیشتر از آن برابر با دیه کامل انسان است. تبصره این ماده نیز وضعیتی را پیش‌بینی می‌کند که در آن قسمتی از ختنه گاه توسط یک شخص و قسمت دیگر توسط شخص دیگری قطع شده باشد؛ در این حالت هر یک از این اشخاص به میزان مساحتی که قطع کرده‌اند ضامن هستند و باید دیه آن را پرداخت کنند.

بنا به تعریف دیه در این ماده، دیه برای قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد، ارزشی برابر با دیه کامل انسان دارد. مقدار دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۲ تعیین شده و به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان است. بنابراین، اگر کسی به نحوی اقدام به قطع یا از بین بردن کامل اندام تناسلی مردی نماید، باید به موجب قانون ۹۰۰ میلیون تومان دیه به مجنی علیه این جرم پرداخت کند. این تعیین مالی به منظور تعویض خسارت و جبران ضرر وارده به اندام تناسلی مرد تعیین شده و از جانب قانون به منظور حفظ عدالت و تعویض خسارت به قربانی اعتبار داده شده است.

 

دیه ۱۴۰۲ فلج کردن اندام تناسلی مرد

محاسبه نرخ دیه برای فلج کردن اندام تناسلی مرد بر اساس ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی به صورت زیر است:

  1. در حالت اول، که به قطع اندام تناسلی که فلج باشد اشاره دارد، مرتکب ملزم به پرداخت یک سوم دیه کامل انسان می‌شود. نرخ دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. بنابراین، در این حالت، مبلغ دیه برای فلج کردن اندام تناسلی مرد، معادل ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
  2. در حالت دوم، که به شرایطی که مرتکب سبب فلج شدن اندام تناسلی سالم می‌شود اشاره دارد، مرتکب ملزم به پرداخت دو سوم دیه کامل انسان می‌شود. بنابراین، در این حالت، مبلغ دیه برای فلج کردن اندام تناسلی سالم مرد، معادل ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

همچنین، تبصره ماده ۶۶۳ به موجب آن که قطع قسمتی از اندام تناسلی فلج نیز دارای دیه است و مرتکب باید دیه را به نسبت تمام اندام تناسلی پرداخت کند، حتی اگر عمل ارتکابی در گذشته رخ داده باشد و نرخ روز با نرخ زمان عمل متفاوت باشد. این تعیین مالی به منظور حفظ عدالت و تعویض خسارت به قربانی اعتبار داده شده است.

تماس 09156024004