دیه جراحات وارده به سر و صورت

دیه جراحات وارده به سر و صورت

دیه جراحات وارده به سر و صورت ، ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی، از نگاه بهترین وکیل مشهد

در فقه اسلامی معمولا جراحات وارده بر سر و صورت از سایر جراحات تفکیک شده شده اند،

و به دلیل اشکار بودن  آنها و تاثیر سوء آنها بر زیبایی فرد، برخورد خاصی با انها شده است.

ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی دیه جراحات وارده بر سر و صورت را که طبق تبصره ماده

شامل گوش ، بینی ، لب ، زبان و داخل دهان هم می شود در ۹ حالت به شرح زیر پیش بینی کرده است:

(بهترین وکیل جزایی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

 

دیه جراحات وارده به سر و صورت  (ماده ۷۰۹)

الف- حارصه : خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک صدم دیه کامل

ب- دامیه : جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دوصدم دیه کامل

پ- متلاحمه : جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل

ت- سمحاق : جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل

ث- موضحه : جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند ، پنج صدم دیه کامل

ج- هاشمه : جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل

چ- مُنَقَّله : جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان می‌سر نباشد، پانزده صدم دیه کامل

ح- مأمومه : جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

خ- دامغه : صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مأمومه ، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد.

تبصره ۱ – جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است،

در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصره ۲ – ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

تبصره ۳ – جنایت بر گونه درصورتیکه داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد

که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت،

اثر و عیب فاحشی، درصورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصره ۴ – هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام ، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه،

یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند،

علاوه بر دیه جنایت، یکصدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی درصورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.

(بهترین وکیل حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

اگرچه در ماده ۷۰۹ جراحت های مذکور در سر و صورت اشاره شده ولی بر طبق ماده ۷۱۰

امکان تحقق این جنایت در غیر سر و صورت نیز وجود دارد. دیه جراحات وارده

به سایر اعضای بدن نصف دیه جراحات وارده به سر و صورت است.

 

دیه : دیه دارای دو معنی لغوی ( به معنای راندن و رد کردن ) و اصطلاحی( به معنای مالی که در صورت وقوع جنایت باید ادا شود) است

و از آن در معنی اصطلاحی به خون بها و دیه مقدَّر نیز تعبیر می شود.

جراحت : زخمهای ایجاد شده در بدن بوسیله آلات جرح و مانند آن را جراحت می گویند که عمده احکام جراحتها

در باب قصاص و دیات مطرح شده، لیکن در بابهاى طهارت، جهاد و شهادت نیز از آن سخن رفته است.

(وکیل حرفه ای در خراسان ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

 

(حرفه ای ترین وکیل کیفری  در ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

شماره تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، رضا حسینی برج

                                        وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، رضا حسینی برج

1 دیدگاه دربارهٔ «دیه جراحات وارده به سر و صورت»

  1. بازتاب: وکیل دیه در مشهد - 09153104004 - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004