شماره تلفن وکیل مهریه در مشهد

شماره تلفن وکیل مهریه در مشهد

شماره تلفن وکیل مهریه در مشهد

تاریخچه مهریه

* تاریخچه مهریه در اسلام

از آن جایی که اسلام ارزش و اهمیت خاصی برای نکاح و زن قائل است مهریه را یکی از احکام نکاح قرار داد تا بدین وسیله شخصیت زن را که در دوره ی جاهلیت از دست رفته بود به وی بازگرداند .از مهریه در قرآن با عنوان کابین و صداق یاد شده است که از زمان آدم و حوا وجود داشته است .مهریه حوا ده مرتبه صلوات بر حضرت محمد (ص) بوه است .

مهریه برای زنان ریشه و قدمتی طولانی دارد اما در دوران جاهلیت به فراموشی سپرده شده یا مهریه ی زن به پدر دختر تعلق می گرفت، اما با ظهور اسلام شخصیت والای زن مورد توجه قرار گرفت .

* تاریخچه مهریه در ایران :

در قانون حمورابی که از قدیمی ترین قوانین است به مهریه اشاره شده است .طبق مواد ۱۳۸و ۱۳۹ قانون مذکور اگر زن عقیم بوده و طلاق داده شود شوهر مکلف است که مهر و جهیزیه ی وی را تسلیم کند و در صورتی که زن مهر و جهیزیه نداشته باشد پرداخت مقدار یک من نقره به او ضروری است .

در ایران باستان نیز دختران با رسیدن به سن بلوغ شوهر می دادند و مرد بابت این ازدواج مبلغی پول یا مال غیر نقدی به صورت هدیه می داد و اگر دختر مشکلی داشت او را طلاق می داد و هدیه را پس می گرفت .

* تاریخچه مهریه از دیدگاه ادیان :

در دین زرتشت مرد زمانی که با دختری ازدواج می کرده است، مکلف بوده علاوه بر مالی که به دختر می بخشیده مالی نیز به پدر او تسلیم کند .

در آیین یهود نکاح بدون مهریه باطل است و مهریه از ارکان نکاح می باشد اما میان کاتولیک ها مهریه وجود ندارد .در پروتستان نیز تعیین صداق الزامی نیست ولی زوجین میتوانند مهریه ای مشخص نمایند .

بهترین وکیل مهریه در مشهد :

طبق ماده ی ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید . مهریه از حقوق مالی زن است که تنها در موارد استثنایی به وی تعلق نمیگیرد .بهترین وکیل مهریه در مشهد می تواند زوجه را در گرفتن مهریه راهنمایی نماید .به دلیل پیچیدگی های دریافت مهریه بهتر است زوجه از بهترین وکیل مهریه در مشهد مشاوره بگیرد .

* انواع مهریه های معنوی :

در کنار مهریه های عجیب مادی، مهریه های معنوی نیز وجود دارند .مهریه هایی مانند: خواندن آثار دکتر شریعتی ،حفظ اشعار حافظ ،سرپرستی پنج بچه یتیم ،حفظ قران کریم ،هدایت در صراط مستقیم و….

صداق یا مهریه

* تفویض مهر :

تفویض مهریه این معناست که اختیار تعیین مهر در عقد نکاح به یکی از زوجین یا شص ثالث واگذار گردد که اصطلاحا مفوضه المهر نامیده می شود .اشخاص ثالث داور هستند که می توانند میزان مهریه را به هر تعدادی تعیین نمایند اما اگر زوجه تعیین نماید نمی تواند طبق قانون بیشتر از مهر المثل مشخص کند .

* تفاوت صداق و مهریه :

در قران کریم از مهریه تعبیر به صداق شده است و می فرماید :” و آتوا النساء صدقاتهن نحله ” و مهر و کابین زنان را به صورت هدیه و رغبت بدهید .این صداق یا مهریه در واقع نشان دهنده ی علاقه و محبت مرد به زن می باشد .

* میزان مهریه ی دختر باکره :

به محض وقوع عقد زن مالک مهریه می گردد و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید . طبق قانون شرط تعلق کامل مهریه به زوجه نزدیکی میان زوجین است به طوری که اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد و دختر باکره باشد نصف مهریه به وی تعلق می گیرد .

* مهرالمتعه در فقه :

عدم تعیین مهر در عقد نکاح موجب بطلان عقد نمی شود به همین دلیل می توان مهریه را پس از عقد تعیین نمود حال اگر مهریه تعیین نشده باشد و نزدیکی هم صورت نگرفته باشد و زوجین قصد جدایی داشته باشند به زوجه مهر المتعه تعلق می گیرد .

* مطالبه مهریه از پدر شوهر :

طبق قانون زوج موظف به پرداخت مهریه می باشد و زننمی تواند مهریه ی خود را از کسی غیر از شوهر مطالبه نماید مگر اینکه پدر شوهر در ضمن عقد نکاح تعهد برای پرداخت نموده باشد و در سند ازدواج قید گردد یا پدر شوهر فوت نماید و زوجه با توقیف اموال پدر زوج نسبت به سهم الارث زوج مهریه ی خود را مطالبه نماید .

 

قسط بندی مهریه

ایا مرد میتواند هم دادخواست طلاق بدهد هم مهریه رو قسط بندی کند؟

اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند دادگاه رسیدگی کننده بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مکلف است در ضمن حکم طلاق نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه نیز تعیین تکلیف کند.
در این جا دو فرض متصور است اگر قبل از دادخواست طلاق از جانب زوج و یا در اثنای رسیدگی دادگاه ؛ زوجه دادخواست مهریه داده باشد دادگاه رسیدگی کننده به طلاق به آن پرونده مهریه که ممکن است در همان شعبه باشد و یا شعبه دیگر استناد می کند بدیهی است اگر مرد بخواهد در این حالت تقاضای تقسیط مهریه (اعسار از پرداخت دفعی مهریه) کند می بایستی در شعبه ای که رای مهریه صادر شده است دادخواست اعسار از پرداخت تقدیم دادگاه کند.

اما فرض دوم این است که زن دادخواست مهریه نداده است ولی مرد دادخواست طلاق داده است. در این جا پس از صدور حکم طلاق، زوج (مرد) می تواند در همان دادگاهی که به طلاق رسیدگی کرده است دادخواست اعسار از پرداخت مهریه مندرج در عقدنامه و دادنامه طلاق را به طرفیت همسر و از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت کند. دادگاه پس از تعیین وقت و استماع شهادت شهود زوج و همچنین اظهارات زوجه در خصوص تقسیط مهریه تصمیم گیری می کند و رای صادر می کند.

نکته مهم این است که اجرای طلاق از طرف مرد و ثبت آن موکول می شود به تعیین تکلیف دادخواست اعسار مرد، اگر دادگاه اعسار را نپذیرد تا همه مهریه ای که استحقاق زن است پرداخت نشود امکان ثبت طلاق نیست و اگر دادگاه اعسار را بپذیرد با پرداخت پیش پرداخت تعیین شده توسط دادگاه و سایر حقوق مالی زوجه که در دادنامه آمده است دادنامه طلاق از جانب زوج ثبت می گردد ولی رویه دادگاه چنین است که بعضی از شعب به طور کلی اعسار مرد را در زمانی که درخواست طلاق داده است نمی پذیرند و طلاق را موکول به پرداخت کامل حقوق مالی زوجه می کنند و بعضی از شعبه دادگاه خانواده هم که می پذیرند، به تعبیر عامیانه پیش پرداخت و مهریه را اصطلاحا دست بالا می گیرند تا حقوق زن ضایع نشود؛ خاصه این که مرد دلیل موجهی هم برای طلاق نداشته است چند خط آخر مقررات نوشته شده قانون نیست اما رویه ی دادگاه ها چنین است.

 

 

چگونگی مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

در خصوص چگونگی مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه یا نماینده قانونی وی، با همراه داشتن اصل سند ازدواج و مدارک شناسایی، به دفترخانه ای که سند ازدواج در آن تنظیم شده است مراجعه، تقاضای صدور اجراییه نسبت به مهریه مطرح می نماید.

سردفتر پس از احراز هویت تقاضاکننده و صلاحیت او برای درخواست اجرا، اجراییه را که شامل موارد اجراست تهیه ، امضا و به اداره ثبت ارسال می کند.

سردفتر موظف است پس از صدور اجراییه، مراتب را به آخرین نشانی زوج از طریق پست سفارشی ارسال و به اطلاع زوج برساند.

برگه های اجراییه به پیوست قبض سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجراییه و ادامه عملیات اجرایی به ثبت محل تحویل می دهد.

درصورتی که ظرف ده روز، زوج نسبت به پرداخت مهریه اقدامی ننماید، زوجه می تواند نسبت به مسدود کردن حساب های زوج و اموال وی (غیر از مستثنیات دین) اقدام نماید.

مهم ترین مزیت های مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری با تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و طی مراحل مختلف و گوناگون انجام گرفته تا درنهایت به مرحله اجرای حکم برسد، لیکن مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت به صرف تقاضای ذی نفع یا نماینده قانونی وی از دفتر ازدواج مربوطه شروع و عملیات اجرایی تا وصول کامل مهریه ادامه می یابد.
از طریق مراجعه به اجرای ثبت با استناد به ماده ۱۷ قانون گذرنامه ، امکان ممنوع الخروج شدن زوج در کمترین زمان ممکن امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۵۱

دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسنادو متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.

صدور اجراییه با درخواست ذی نفع یا از طرف وکیل او به صورت کتبی انجام خواهد گرفت . پیوست نمودن وکالت نامه وکیل به درخواست اجرا ،به منظور احراز سمت درخواست کننده، لازم و ضروری است.

حسب بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، درخصوص اسناد لازم اجرا و علی الخصوص مهریه که در سند نکاحیه ثبت می شود ، زوجه موظف است ابتدا به اجرای ثبت مراجعه و پس از گذشت شش ماه از تاریخ درخواست اجراییه ، چنانچه محکوم به ، وصول نگردید می تواند برای اقامه دعوای حقوقی به دادگستری مراجعه نماید.

بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مقرر داشته است:

ب – مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.

تبصره ۱- آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۲- چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.
تبصره۳- چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(۲) معاف خواهد بود.»
ماده ۲۷ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

متعهدله می‌تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده ۲۱ این آئین‌نامه

تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند ،در این صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم‌الاجراء را، از اموال متعهد بازداشت می‌کند.
زوجه می تواند درخواست توقیف اموال زوج را مطرح و مامور اجرا موظف است ، معادل موضوع اجراییه از اموال زوج بازداشت نماید. اگر مال مورد بازداشت غیر قابل تجزیه و بیش از میزان موضوع اجراییه باشد ، تمام آن بازداشت و سپس توسط کارشناس خبره ارزیابی می شود.

نکته خیلی مهم

در صورتی که زوج اقامت گاه خود را تغییر دهد ، باید سریعا مراتب رابه طور کتبی به دفتر ازدواج اعلام نماید ، زیرا تمام مکاتبات و اجراییه به آدرس قید شده در سند ازدواج ارسال و ابلاغ خواهد شد.

بعد از صدور اجراییه ، زوج می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ، دین خود را که در سند ازدواج ذکر شده است را پرداخت کند ویا با موافقت زوجه ترتیبی برای پرداخت دین مشخص کند، در غیر این صورت باید صورت جامع اموال و دارایی های خود را اعلام نماید و اگر چنانچه مالی ندارد صراحتا اعلام نماید.

ماده ۶۳ آین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت
می‌کند، ممنوع است.

اموالی که قابل بازداشت نیستند، عبارتند از قبیل مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واحب النفقه او ، لباس ، آذوقه ، ابزار کار … غیر قابل توقیف هستند .

مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند ممنوع است .

کتاب و رساله و مقالات نیز قابل بازداشت و مزایده نیستند.

هزینه های قابل مطالبه در اجرا

مثل حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ، هزینه های دستمزد کارشناسان ، نشر آگهی و.. که پس از فروش مال یا وصول طلب به موجب همان اجراییه وصول خواهد شد .

در کلیه پرونده های اجرایی مستند به ماده ۱۳۱ قانون ثبت پس از ابلاغ اجراییه ، حق الاجرا وصول می شود.

چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن به هرعلت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود ، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود .

اگر زوجین به هر دلیلی به توافق رسیده و زوجه درخواست ختم عملیات اجرایی را مطرح نماید ، مستند به ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی ،از پرداخت حق الاجرا معاف خواهند شد.

ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی مصوب ۱۳۶۶

چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجراء شدن )‌اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع‌قضائی) به هر علت از ادامه

عملیات اجرائی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.

حکم این ماده به پرونده‌های اجرائی سابق که مختومه شده‌اند و نیم‌عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می‌یابد.

 

مهرالمثل

* شرایط مهر المثل :

عدم تعیین میزان مهریه باعث بطلان عقد نکاح نمی گردد و زوجین می توانند پس از عقد مهریه را مشخص نمایند. حال اگر بین زوجین نزدیکی اتفاق افتاده باشد و بخواهند میزان مهریه را تعیین کنند مهر المثل به زوجه تعلق می گیرد این امر در ماده ی ۱۰۸۷ قانون مدنی بیان شده است ” اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنان نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود .”

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

* شرایط تعلق مهر المثل :

در سه مورد به زن مهر المثل تعلق می گیرد :

۱-در صورتی که در زمان عقد نکاح میزان مهریه مشخص نشده باشد و قبل از تراضی در مورد مهر میان زوجین نزدیکی واقع شده باشد .

۲-طبق ماده ی ۱۱۰۰ قانون مدنی اگر مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد به زن مهر المثل تعلق می گیرد .

۳-به استناد ماده ی ۱۰۹۹ قانون مدنی در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهر المثل خواهد بود .

* شرایط تحقق مهر المثل :

مهریه ای که به صورت مرسوم و متداول در زمان عقد تعیین می گردد مهر المسمی می گویند حال اگر این نوع از مهریه در هنگام عقد مشخص نشود و عقد نکاح جاری گردد و زوجین قبل از تراضی برای مهریه نزدیکی داشته باشند مهر المثل محقق خواهد شد بدین مفهوم دو شرط لازم است : عقد نکاح بدون تعیین مهریه ، نزدیکی قبل از تراضی برای تعیین مهریه

* شرایط مهریه در دوران عقد :

طبق قانون به مجرد زن عقد مالک مهریه می شود و هر تصرفی در آن می تواند بنماید بنابراین لازم نیست زندگی مشترک آغازشود یا نزدیکی صورت گیرد تا مهریه به زوجه تعلق گیرد .حال اگر زوجین در دوران عقد قصد طلاق داشته باشند و بین انان نزدیکی صورت نگرفته باشد زن مستحق نصف مهریه خواهد بود در غیر این صورت تمام مهریه به وی تعلق می گیرد .

 

مهر المتعه چیست ؟

طبق ماده ی ۱۰۹۳ قانون مدنی ” هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است . ” برای تعیین مهر المتعه بر خلاف مهر المثل وضعیت مالی مرد ملاک قرار می گیرد .

ویژگی های قانونی تعیین مهریه :

طبق قانون هر مالی را نمیتوان به عنوان مهریه تعیین گردد . قانون در مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۷۹ قانون مدنی ویژگی های مهریه را بیان نموده است .طبق مواد مذکور ” هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرارداد همچنین مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد . ” بنابراین چیزی را که مالیت نداشته یا مجهول باشد نمیتوان به عنوان مهر تعیین کرد .

اگر مهریه ملک غیر باشد :

مهر المسمی مهریه ای است که طرفین در زمان عقد تعیین می نمایند و در سند ازدواج قید می گردد حال اگر این مهر المسمی ملک غیر باشد تکلیف مهریه چگونه است ؟ در پاسخ باید گفت که ماده ی ۱۱۰۰ قانون مدنی تکلیف را بیان کرده است ” در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم ( ملک غیر ) مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید .

توقیف ملک قولنامه ای برای مهریه :

در ملک قولنامه ای از آن جایی که خریدار تنها بخشی از قیمت ملک را پرداخته و سندی به نام وی منتقل نگردیده و مالکیت وی متزلزل است نمی توان ملک مذکور را برای مهریه توقیف نمود و تنها املاکی از مرد قابل توقیف است که دارای سند رسمی باشد .

 

مطالبه مهریه از متوفی

* مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت :

یکی از راه های مطالبه ی مهریه برای زوجه مراجعه به اداره ی ثبت می باشد . در اداره ی ثبت زوجه باید اموال زوج را معرفی و تقاضای توقیف آنها را بنماید . در صورتی که زوج نسبت به پرداخت مهریه اقدام ننماید مزایده جهت فروش اموال صورت می گیرد .

* مطالبه مهریه از طریق دادگاه :

در صورتی که زوج اموالی جهت توقیف نداشته باشد زوجه برای مطالبه ی مهریه باید به دادگاه مراجعه نماید در این صورت دادگاه زوج را ملزم به پرداخت مهریه می نماید و در صورتی که اعسار وی اثبات گردد میزان مهریه توسط دادگاه تقسیط می گردد .

* مطالبه مهریه از دو مرجع :

طبق قانون زوجه نمی تواند از دو مرجع اداره ثبت و دادگاه برای مطالبه ی مهریه اقدام نماید و در صورتی که در اداره ی ثبت پرونده داشته باشد می بایست نسبت به انصراف و مختومه شدن پرونده اقدام نماید و سپس از طریق دادگاه پیگیری کند .

* مطالبه ی مهریه از متوفی :

مهریه با فوت شوهر از بین نخواهد رفت و زن میتواند از اموال شوهر متوفی مهریه ی خویش را دریافت نماید در این صورت مهریه به تاریخ فوت شوهر به روز خواهد شد .

*** مطالبه ی مهریه ازشخص محجور :

در صورتی که زوج محجور باشد فردی به عنوان قیم برای وی تعیین گردیده است و اموال زوج محجور در اختیار وی می باشد بنابراین اگر زوجه تقاضای مهریه داشته باشد باید نسبت به اموال زوج که دراختیار قیم است اقدام نماید و نمیتواند اموال قیم را توقیف نماید .

 

مهریه عندالمطالبه _ مهریه عندالاستطاعه

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

* مهریه عندالمطالبه چیست؟

پاسخ توسط وکیل پایه یک دادگستری: آنچه که به لحاظ عرفی از شنیدن واژه مهریه زن به ذهن خطور می کند مهریه ای است که در اصطلاح حقوقی به آن مهریه عندالمطالبه گفته می شود . اما در طی سال های اخیر نوع جدیدی از مهریه رواج یافته است که به آن مهریه عندالاستطاعه گفته می شود . این مهریه که با توافق زن و مرد تعیین می شود ، با مهریه عندالمطالبه تفاوتهایی دارد . برای اطلاع از تفاوت مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه ابتدا بایستی در خصوص مهریه عندالمطالبه توضیحاتی توسط وکیل ارائه کنیم .
به بیان ساده ، معنی عند المطالبه آن است که به محض مطالبه زن ، مرد موظف به پرداخت می شود .
مهریه عندالمطالبه مهریه ای است که زن هر زمان اراده کند می تواند آن را مطالبه کند .
 تا زمانی هم که مرد مهریه را به زن نپردازد ، زن می تواند از حق حبس خود استفاده کند و تمکین نکند .
بنا بر آنچه گفته شد ، وصول مهریه عندالمطالبه آسان تر از وصول مهریه عندالاستطاعه است و زن می تواند با مراجعه به اجرای اسناد رسمی مهریه اش را وصول کند . همچنین ، مراجعه به شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده نیز برای دادخواست مهریه امکانپذیر می باشد . در صورتی که مرد مهریه عندالمطالبه را به زن نپردازد ، ممکن است که به درخواست زن روانه زندان بشود .

* تفاوت مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه >>>

بنا بر آنچه که وکیل پایه یک دادگستری بیان داشت، مهریه عندالمطالبه به مهریه ای گفته می شود که از حین عقد ازدواج بر عهده مرد قرار می گیرد و زن هر زمان بخواهد می تواند آن را مطالبه کند . مهریه عندالمطالبه در هر زمانی که زن درخواست کند باید به او پرداخت بشود . این یکی از تفاوت های مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه است . چرا که در مهریه عندالاستطاعه ، زن در صورتی می تواند مهریه اش را بگیرد که مرد توانایی یا استطاعت پرداخت آن به زن را داشته باشد . بعلاوه اینکه در مهریه عندالاستطاعه زن موظف است که برای دریافت مهریه ، دارا بودن مرد را ثابت کند و اموالی از او به دادگاه معرفی نماید . اما در مهریه عندالمطالبه این مرد است که برای عدم پرداخت مهریه باید ندار بودن خود را ثابت کند یا تقاضای اعسار کند .
*** برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تفاوت های مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی حق جویان نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری به سوالات شما عزیزان پاسخ دهند .

مهریه از طریق اداره ثبت

* مهریه یکی از حقوق مالی زوجه می باشد که به مجرد عقد زن مالک آن می شود و زوج مکلف است آن را پرداخت نماید “وکیل مهریه در مشهد” .
در برخی موارد که زوجین تمایلی به ادامه ی زندگی با یکدیگر ندارند  زوجه می تواند آن را یا از طریق اداره ثبت و یا دادگاه مطالبه نماید . در این مطلب به اختصارتقاضای مهریه از طریق اداره ثبت را توضیح” وکیل مهریه در مشهد” خواهیم داد.

 

* سوالی که مکررا از بهترین وکیل خانواده پرسیده می شود آن است که گرفتن مهریه از طریق اداره ثبت چه مراحلی دارد ؟

* در پاسخ به این سوال وکیل پایه یک دادگستری در مشهد بیان می دارد گام اول در مورد این شیوه آن است که زوجه باید به محضری که عقد آنان در آن صورت گرفته است مراجعه نماید و تقاضای اجراییه برای اداره ی ثبت را بنماید  که باید حتما سند ازدواج و شناسنامه به همراه داشته باشد .دفتر ازدواج پس از بررسی مدارک اقدام به صدور اجراییه می نماید .

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

* در گام دوم زوجه می بایست اجراییه ی مذکوربه همراه مدارک دیگر را به اداره ی ثبت تحویل دهد  و اگر زوج اموالی دارد ان را با ذکر مشخصات معرفی نماید در غیر این صورت استعلامات لازم از اداره ثبت اسناد و املاک کشور و راهنمایی و رانندگی گرفته  خواهد شد .

* در گام بعدی در صورتی که زوج اموالی نداشته باشد زوجه باید پرونده ی خود را در اداره ی ثبت مختومه نماید و از طریق دادگاه برای گرفتن مهریه اقدام کند اما اگراز زوجه اموالی شناسایی گردد زوجه می تواند با توجه به میزان مهریه ی خود این اموال را توقیف نماید”وکیل مهریه در مشهد” .

بدین مفهوم زوجه می بایست مهریه ی خود را تقسیم کند و هر قسمت را برای یک توقیف در نظر بگیرد که این توقیفات شامل توقیف خودرو، ملک ،حساب بانکی ،کسر از حقوق ،ممنوع الخروجی …. می باشد .

در صورتی که زوج پس از دریافت اجراییه مبادرت به فروش اموال خود نماید ‘در حکم فرار از دین’ بوده و زوجه می تواند شکایت نماید .اما اگر زوج پس از اطلاع ازاین موضوع مهریه ی همسر خود را بپردازد “وکیل مهریه در مشهد” از کلیه ی توقیفات رفع اثر خواهد شد در غیر این صورت اموال مذکور به مزایده گذاشته خواهد شد”وکیل مزایده در مشهد” ومبلغ حاصل از مزایده به زوجه پرداخت خواهد شد .

* لازم به ذکر است در صورتی که زوجه بنا به هر دلیلی تمایل به پیگیری پرونده از طریق ثبت را پس از مدتی نداشته باشد باید درخواست انصراف و مختومه شدن پرونده را به اداره ی مذکورتقدیم نماید و نکته ی مهم دیگر آن است که زوجه نمیتواند به طور همزمان از طریق دادگاه و اداره ی ثبت تقاضای مهریه نماید تنها در یکی از این دو مرجع میتواند پرونده داشته باشد .

مطالبه مهریه از اداره ی ثبت :

مهریه یکی از حقوق مالی زوجه است که دریافت آن الزاما به معنای طلاق نیست . طبق قانون زوجه برای مطالبه ی مهریه ی خود ابتدا باید اجراییه ای از محضری که عقد نموده دریافت نماید سپس به اداره ی ثبت مراجعه نماید . اگر زوج اموالی داشته باشد زوجه می تواند در اداره ی ثبت نسبت به توقیف ان اقدام نماید .

مطالبه ی همزمان مهریه از اداره ی ثبت و دادگاه :

مطابق قانون زن نمیتواند برای دریافت مهریه از دو مرجع اداره ی ثبت و دادگاه اقدام نماید . زوجه ابتدا باید از طریق اداره ی ثبت برای مطالبه ی مهریه اقدام نماید در صورتی که زوج اموالی برای توقیف و پرداخت مهریه نداشت پرونده را در اداره ی ثبت مختومه نماید و سپس از طریق دادگاه با تقدیم دادخواست مهریه ی خود را مطالبه نماید .

اثر انحلال ازدواج در مهریه :

طبق ماده ی ۱۱۲۰ قانون مدنی عقد نکاح به فسخ یا یا به طلاق منحل می شود . در صورتی که عقد نکاح قبل از نزدیکی فسخ گردد زن حق مهر ندارد مگر علت فسخ عنن باشد که در این صورت نصف مهریه به زن تعلق می گیرد .( ماده ی ۱۱۰۱ قانون مدنی ) اما اگر فسخ نکاح بعد از نزدیکی باشد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود .( ماده ی ۱۰۹۹ قانون مدنی ) . در صورتی که ازدواج با طلاق پایان یابد و زوجه مهریه تعیین ننموده باشد دو حالت متصور است : اگر طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهریه باشد زن مستحق مهر المتعه است و اگر طلاق قبل تعیین مهر و بعد از نزدیکی باشد مهرالمثل به زن تعلق می گیرد .

اثر انحلال ازدواج در مهر المسمی :

مهریه ای که در زمان عقد با توافق طرفین تعیین می گردد و در سند ازدواج قید می شود مهر المسمی می باشد . در صورتی که زوجه در زمان جدایی باکره باشد نصف مهریه به وی تعلق می گیرد و اگر باکره نباشد مستحق تمام مهر خواهد بود .

 

مهریه مادر

مهریه مادر فوت شده

مهریه از حقوق مالی زوجه می باشد که حتی پس از فوت نیز از بین نخواهد رفت و ورثه می توانند آن را از زوج مطالبه نمایند . وراث پس از انحصار وراثت می توانند مهریه مادر فوت شده ی خود را به روز از زوج مطالبه نمایند که این مهریه به نسبت سهم الارث میان آنان تقسیم می گردد .

* مهریه در صورت خیانت زن به مرد :

مهریه ی زن در هیچ صورتی از بین نخواهد رفت .حتی اگر زن خیانت کرده باشد یا رابطه ی نامشروع داشته باشد پرداخت مهریه به زن به قوت خود باقی است .حال ممکن است زن به علت ترس و ابروریزی مهریه ی خود را ببخشد تا همسرش شکایت نکند اما در صورت عدم بخشیدن مهریه باید به طور کامل به زن پرداخت گردد و حتی در فرض بالاتر باید اجرت المثل ایام زوجیت و سایر حقوق مالی به زن پرداخت گردد و خیانت وی مانع استحقاق نمی شود .

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

* مهریه بعد از طلاق :

در حکم دادگاه راجع به طلاق باید تکلیف پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی زوجه مشخص گردد .در صورتی که زوجه باکره باشد در هنگام طلاق نصف مهریه به وی تعلق می گیرد و اگر زوجه باکره نباشد مرد باید تمام مهریه را به وی بپردازد تنها در دو حالت پس از جدایی مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد :

١- عقد زوجین به دلیلی باطل بوده و بین آنان نزدیکی صورت نگرفته باشد .

٢- نکاح بین زوجین فسخ گردد و بین آنها نزدیکی صورت نگرفته باشد مگر علت فسخ ناتوانی جنسی مرد باشد که زن مستحق نصف مهر خواهد بود .

* مهریه ی زوجه پس از ازدواج مجدد:

مهریه از هر نوع که باشد مرد مکلف به پرداخت آن می باشد و در زمان جدایی باید آن را پرداخت نماید .حال اگر مهریه ی زوجه طی اقساط باید پرداخت گردد و در این زمان زوجه مجددا ازدواج نماید این ازدواج مانع دریافت مهریه ی ازدواج اول نخواهد بود بدین مفهوم ازدواج مجدد زن مهریه ی ازدواج قبلی را از بین نمی برد و مرد را بری الذمه نخواهد کرد .

 

 

نکات حقوقی:

  • در عقد موقت با فوت زن در اثنا مدت ازدواجمهریه ساقط نمی شود. (مهریه)
  • در عقد موقت اگر در اثنامدت ازدواج مردبا زن نزدیکی نکند مهریه ساقط نمی شود

 

 

*** زن می‌تواند جهت اخذ مهریه از اداره ثبت یا دادگاه از طریق وکیل پایه یک دادگستری در مشهد اقدام نموده و ظرف کمتر از ۳روز به توقیف اموال همسرشان برسند و مرد می‌تواند در جهت آگاهی ازاینکه چه اموالی مستثنیات دین میباشد و چه اموال‌ی قابل توقیف از ناحیه زوجه نمی‌باشد با بهترین وکیل مشهد با شماره تلفن ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس حاصل نمایند.

تماس 09156024004