طلاق به دلیل کراهت و تنفر زوجه

طلاق به دلیل کراهت و تنفر زوجه

طلاق به دلیل کراهت و تنفر زوجه

 وکیل طلاق به خاطر کراهت و تنفر زوجه

در زندگی مشترک، علاقه و ارتباط عاطفی زوجین، موجب حسن معاشرت آنها با یکدیگر و در نتیجه منجر به حل بهتر مسائل زندگی می‌شود. وجود برخی ناسازگاری ها و ناملایمتی زوجین که بعضا از جانب زوجه مطرح می‌گردد، می‌تواند معلول رفتار و خواست زوجه و در بعضی موارد معلول رفتارهای نادرست زوج با همسر خود باشد.گاه این ناسازگاری در طول زمان، منجر به کراهت و تنفر زوجه از همسر خود می‌گردد که با ادامه ی این کراهت، ممکن است به طلاق بیانجامد.

طلاق به دلیل کراهت و تنفر زوجه، درصد قابل توجهی از پرونده‌های طلاق در دادگاه خانواده را تشکیل می دهد و بر همین اساس این نوع طلاق به عنوان یکی از طلاقهای شایع در زندگی زوجین مطرح می‌شود.در طلاق به دلیل کراهت و تنفر زوجه، ممکن است که هیچ گونه تمکینی از جانب زوجه صورت نپذیرد و با این حال مرد خواهان تمکین و وظایف خود را هم انجام داده باشد. از طرف دیگر هرگاه کراهت و تنفر زوجه به جهت عسر و حرجی باشد که مرد برای او ایجاد کرده، می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و منطقی خواهد بود.

لذا طلاق به دلیل کراهت و تنفر زوجه تحت شرایط متعدد امکان پذیر می‌باشد که در این مقاله به بررسی طلاق به دلیل کراهت و تنفر زوجه و امکان انجام آن و همچنین آثار همراه با آن، که توسط وکیل خانواده مشاوره و وکالت گرفته میشود.

ماهیت طلاق به دلیل کراهت و تنفر زوجه

کراهت و تنفر زوجه از همسر خود در صورتی که ناشی از بی علاقگی زن باشد و در واقع هیچ گونه تخلفی هم از جانب شوهر خود در انجام وظایف زناشویی واقع نشود،به خاطر عدم وجود رابطه ی عاطفی، در صورتی که منجر به طلاق شود، طلاق صادره از نوع طلاق بائن و از انواع طلاق خلع خواهد بود که در صورت رضایت مرد به ادامه ی جریان طلاق، حکم طلاق به دلیل کراهت و تنفر زوجه صادر یا طلاق خلع صادر می‌شود.

ولی هرگاه کراهت و تنفر زوجه از شوهر خود به دلیل عسر و حرج باشد، با تقدیم دادخواست و صدور حکم طلاق، دیگر طلاق از نوع خلع نبوده و نیازی هم برای رضایت مرد به جهت صدور حکم طلاق خلع نخواهد بود.

شرایط صدور حکم طلاق به خاطر

کراهت و تنفر زوجه

به صرف کراهت و تنفر زوجه از شوهر خود، زوجه نمی‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق بدهد؛ چرا که کراهت و تنفر زوجه، از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب نمی‌شود که بتواند دادخواست طلاق را به دادگاه بدهد و متعاقب آن حکم طلاق صادر شود.با توجه به اینکه این نوع طلاق، طلاق خلع نامیده می‌شود، در حالتی است که زن از همسر خود کراهت و تنفر دارد و تحت شرایطی حکم طلاق خلع او صادر می‌شود که:
۱-مرد هم برای طلاق با زن رضایت داشته و توافق کرده باشند.

۲-زن برای اینکه از شوهر خود طلاق به دلیل کراهت و تنفر بگیرد، باید مالی را که کمتر از مهریه یا معادل مهریه و یا بیشتر از مهریه می‌باشد به شوهر خود ببخشد و این بسته به رضایت شوهردارد که میزان آن را قبول نماید.

آثار صدور حکم طلاق به خاطر کراهت و تنفر زوجه

در صورتی که طلاق به دلیل کراهت و تنفر زوجه، از نوع خلع باشد در این صورت طلاق از نوع باین خواهد بود و دارای آثار ذیل می‌باشد:

– با صدور طلاق به دلیل کراهت و تنفر زوجه، اگر طلاق خلع باشد، زوج در ایام عده حق رجوع به زوجه را نخواهد داشت و نمی‌تواند زندگی با رجوع مرد به حالت سابق بازگردد، مگر اینکه زوجه بابت مالی که به عنوان مهریه بذل کرده، به مرد رجوع نماید.

– با صدور حکم طلاق خلع به دلیل کراهت و تنفر زوجه، بین زوجه و زوج در ایام عده ی طلاق، رابطه و علقیت زوجیت وجود نخواهد داشت.

– با توجه به الزام زوج به پرداخت نفقه حتی در ایام عده، در طلاق خلع که به دلیل کراهت و تنفر زوجه صادر شده، زوج هیچ الزامی به پرداخت نفقه نخواهد داشت.

– شرط تملیک نصف دارایی زوج به زوجه، در صورتی که طلاق به دلیل کراهت و تنفر زوجه از نوع خلع بوده باشد، محقق نخواهد شد.

تحقق طلاق در صورت کراهت و تنفر زوجین از یکدیگر

گاه کراهت و تنفر در زندگی مشترک، محدود به کراهت زوجه نمی‌شود و این امکان وجود دارد که زوجین از یکدیگر تنفر داشته و بخواهند از یکدیگر جدا شوند. در این صورت اگر دادخواست طلاق از جانب زوجه و زوج که به طلاق توافقی رضایت داشته باشند، مطرح شود، طلاق از نوع مبارات خواهد بود و اگر زوجه بر همین اساس بخواهد از زوج جدا شود، مالی کمتر از میزان مهریه و یا معادل مهریه را به شوهر بذل می‌کند که در این صورت در ایام عده نفقه به مرد به ذمه ی مرد نخواهد بود و حق رجوع هم نخواهد داشت.

با وکلای تخصصی و مجرب در امور حقوقی مرتبط با خانواده و طلاق و همچنین در امور حقوقی، کیفری، ثبتی، مالیاتی، حسبی، قراردادی، به صورت تخصصی آماده ی مشاوره و راهنمایی، تنظیم قراردادهای حقوقی، دادخواست های حقوقی و قبول وکالت مراجعین محترم در امور متعدد و از جمله امور مربوط به طلاق می‌باشد. بنابراین می‌توانید به جهت تنظیم وقت قبلی برای مشاوره ی حضوری و یا تلفنی، با ما تماس حاصل فرمایید.

تماس 09156024004