قانون مهریه ۱۱۰ سکه چیست؟

قانون مهریه 110 سکه چیست؟

قانون مهریه ۱۱۰ سکه چیست؟

با توجه به قانون حمایت از خانواده که در سال ۹۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است، مفاد مربوط به مهریه به شرح زیر می‌باشد:

 1. مهریه تا ۱۱۰ سکه:
  • در مواردی که مهریه تا حداکثر ۱۱۰ سکه باشد، نیازی به اثبات استطاعت زوج برای پرداخت مهریه وجود ندارد. در این مرحله، زوج ملزم به اثبات عدم استطاعت خود برای پرداخت مهریه می‌باشد.
 2. مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه:
  • اگر مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، زوجه ملزم به اثبات توانایی زوج برای پرداخت این تعداد سکه است. زوج باید به دادگاه ارائه دلایل و مدارکی که نشان دهد زوج قادر به پرداخت این مهریه است.
 3. تصدیق توانایی زوج:
  • در صورتی که زوجه توانایی زوج را برای پرداخت مهریه تعیین شده اثبات کند، زوج ملزم به پرداخت مهریه خواهد بود.
 4. تقلب و عدم اعلام درآمد:
  • در صورتی که زوج برای عدم پرداخت مهریه تقلب کند یا قسمتی از درآمد خود را به دادگاه اعلام نکند، از حمایت قانونی محروم می‌شود. زوج باید در دادگاه عدم استطاعت مالی خود را به‌درستی ثابت کند تا از حبس نیز جلوگیری شود.

 

مهریه قانونی چقدر است؟

مهریه قانونی معمولاً به توافق اطراف در زمان عقد ازدواج برمی‌گردد و محدودیت خاصی در این خصوص وجود ندارد. اما بر اساس مفاد قانون حمایت از خانواده که در ایران تصویب شده، تعیین مهریه متعارف به میزان ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی است.

مفاد قانون حمایت از خانواده در این خصوص به شرح زیر است:

 1. مهریه متعارف:
  • مهریه متعارف در این قانون به میزان ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی تعیین شده است. این میزان به عنوان یک معیار عمومی برای مهریه در نظر گرفته شده است.
 2. الزام به پرداخت:
  • طبق این قانون، زوج ملزم به پرداخت مهریه متعارف است. امتناع از پرداخت مهریه متعارف، ممکن است منجر به اعمال مقررات قانونی شود.
 3. تعداد سکه بهار آزادی:
  • مهریه به تعداد سکه بهار آزادی مشخص می‌شود. این تعداد بر اساس توافق اطراف در زمان عقد ازدواج تعیین می‌شود و نقدی باید پرداخت شود.
 4. مجازات در صورت امتناع:
  • اگر زوج از پرداخت مهریه امتناع کند، ممکن است بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مشمول مجازات شود و زن (زوجه) حق دارد نسبت به جلب زوج اقدام نماید.

 

آیا قانون جدید مهریه زندان دارد؟

طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده:

 1. تا ۱۱۰ عدد سکه:
  • در صورتی که مهریه تا حداکثر ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی باشد، زن (زوجه) حق دارد نسبت به جلب زوج اقدام کند و در صورت امتناع زوج از پرداخت، او ممکن است به جرم جلب مشمول جریمه شود.
 2. مازاد بر ۱۱۰ عدد سکه:
  • در مورد مهریه‌های بیشتر از ۱۱۰ عدد سکه، قاضی تمکن مالی زوج را بررسی می‌کند. اگر زوج از تمکن مالی برخوردار باشد، ملزم به پرداخت مازاد بر ۱۱۰ عدد سکه خواهد بود.
 3. عدم تمکن مالی:
  • در صورتی که زوج از تمکن مالی برخوردار نباشد، او به افترا به عدم تمکن مالی معاف می‌شود و ملزم به پرداخت مهریه مازاد بر ۱۱۰ عدد سکه نخواهد بود.

 

 

نحوه وصول مهریه

به طور خلاصه، مراحل مختلف وصول مهریه به شرح زیر است:

 1. ارسال اظهارنامه:
  • در مرحله اول، زن به عنوان خواهان اظهارنامه‌ای درخواست مهریه را از سوی شوهر (خوانده) در دادگستری تهیه کرده و برای شوهر ارسال می‌کند.
 2. اعتراض و تجدید نظر:
  • مهلت تجدید نظر خواهی پس از ابلاغ اظهارنامه تا ۲۰ روز است. زوجین می‌توانند در این مدت اعتراض کرده و به رأی دادگاه اعتراض نمایند.
 3. اجرای حکم:
  • پس از صدور رأی دادگاه و قطعی شدن آن، زن می‌تواند ماده ۲ قانون نحوه اجرای حکومت مالی را اعمال کند. در صورتی که شوهر معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند، ممکن است به زندان محکوم شود.
 4. استفاده از اموال شوهر:
  • در صورت عدم توانایی شوهر در پرداخت مهریه، زن می‌تواند دارایی‌های شوهر را تا حد ممکن توقیف کند و درآمد ماهانه او را در صورت داشتن همسر دیگر تا یک چهارم به زن تعلق دهد.
 5. مانع از خروج از کشور:
  • تا زمان پرداخت کامل مهریه، شوهر ممکن است از خروج از کشور ممنوع شود.
 6. فروش اموال:
  • در صورت داشتن اموال غیر از درآمد، دادگاه ممکن است به فروش این اموال برای پرداخت مهریه بپردازد.

 

تماس 09156024004