مجازات فرار از صحنه تصادف طبق احکام قانون

ادعای جعل سند رسمی

مجازات فرار از صحنه تصادف طبق احکام قانون

مجازات فرار از صحنه تصادف چیست؟ فرار از تصادف – جنایت است؟ مجازات فرار از صحنه تصادف چیست؟ آیا فرار تصادف جرم نیست؟ آیا فرار از تصادف مجازاتی ندارد؟ جرم فرار از صحنه تصادف چه زمانی مشخص می شود؟ نقش وکیل در یک  این خصوص چیست؟ مجازات فرار از صحنه تصادف چیست؟ فرار از صحنه تصادف در صورت قتل چه مجازاتی دارد؟ چه مراجعی مسئول فرار از صحنه تصادف هستند؟
متأسفانه فرار از صحنه تصادف یکی از رایج ترین اتفاقات جامعه است. در واقع این تصادف می تواند ناخواسته اتفاق بیفتد. در این صورت ممکن است خود تصادف جرم تلقی نشود، اما زمانی که راننده اقدام به فرار می کند، در واقع حادثه به جرم تبدیل می شود و مشمول مجازات کیفری می شود. بنابراین، باید بدانید که فرار از صحنه تصادف که منجر به جراحت یا مرگ می شود، می تواند اوضاع را بدتر کند. یکی از مهم ترین آثار فرار از صحنه تصادف، جلوگیری از کاهش مجازات است. در واقع اگر متخلف از صحنه تصادف فرار کند، نمی تواند تقاضای تخفیف مجازات کند. دادستان های کیفری معتقدند که فرار از صحنه تصادف یکی از عوامل مؤثر در محکومیت است. پس طبیعی است که مردم در این مورد نمی توانند به دنبال تخفیف مجازات باشند. در زیر به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت
.

فرار از صحنه تصادف همیشه جرم نیست!

فرار از محل حادثه در هر نوع حادثه جرم محسوب نمی شود. به بیان ساده، اشتباه رایج مردم این است که فکر می کنند  همه فرار از صحنه تصادف  ها می تواند منجر به پیگرد کیفری شود. در واقع اگر تصادف موجب آسیب جسمی یا فوت شخصی نشود، نمیتوان ان را در زمره پیگرد کیفری دانست  و حتی در صورت فرار از صحنه تصادف،  اثار کیفری بر ان بار نمی شود بنابراین فرار از صحنه تصادف فقط در صورتی قابل پیگرد کیفری  است که حادثه منجر به جراحت یا مرگ شود. در این صورت وکیل کیفری در مشهد یا شهرستان می تواند با تقدیم دادخواست رسیدگی کیفری حادثه را درخواست کند. مشکل این است که تصادف منجر به جراحت یا مرگ ممکن است عمدی یا ناشی از سهل انگاری راننده نباشد. خود تصادف در این مورد جرم کیفری محسوب نمی شود. اما زمانی که راننده در این شرایط اقدام به فرار می کند، این تصادف در دادگاه جرم محسوب می شود.
در واقع صرفاً فرار از صحنه تصادف جرم مستقلی محسوب نمی شود. بله، این یک عامل جرم جدی است. بنابراین اگر تصادف منجر به جرح یا فوت شود، حتی اگر جرم نباشد، فرار از محل حادثه ممکن است جرم باشد. پس فرد علاوه بر پرداخت جریمه مالی باید حبس هم داشته باشد. این موضوع در قانون یکی از آثار مهم فرار از صحنه تصادف تلقی می شود
.

جریمه و مجازات  خروج از صحنه تصادف

فرار از صحنه تصادف جرم خاص و مجزا محسوب نمی شود، بنابراین مجازات مستقلی برای ان در نظر گرفته نمی شود. فرار از صحنه تصادف تشدید و سنگین کننده محسوب می شود. بنابراین می توان گفت که مجازات فرار از صحنه جرم چیزی جز تشدید کننده مجازات اولیه نیست. به طور کلی، فرار از صحنه تصادف می تواند مجازات فرد را حداقل تا دو سوم حداکثر مجازات اولیه افزایش دهد.در صورتی که حادثه منجر به جرح شود، فرد علاوه بر  پرداخت دیه به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود.

تماس 09156024004