ممنوع الخروجي مرد بابت مهريه

شماره وکیل طلاق در مشهد

ممنوع الخروجي مرد بابت مهريه

رفع ممنوع الخروجی

ممنوع الخروجی مرد بابت عدم پرداخت مهریه

ممنوع الخروجی مرد به دلیل پرداخت نکردن مهریه یکی از راه‌هایی است که زوجه می تواند به طریق آن شوهر را تحت فشار بگذارد تا مهریه او را پرداخت کند. در واقع زن می تواند یا از طریق اداره اجرای ثبت و یا از طریق دادگاه خانواده حکم ممنوع الخروجی مرد را بگیرد. زیرا مهریه یکی از حقوق مالی زن است که به محض جاری شدن صیغه نکاح بر ذمه مرد قرار می گیرد و باید هر زمان که زن اراده کرد به او پرداخت کند. اما گاهی و بنا بر دلایلی مرد مهریه زن را پرداخت نمی کند، که در این حالت است که زن می تواند از ممنوع الخروجی به عنوان یک اهرم فشار استفاده کند تا مرد اقدامی برای پرداخت مهریه بکند.
در ادامه این مقاله راه‌های دریافت ” حکم ممنوع الخروجی ” ، و همچنین نحوه‌ی رفع کردن آن را مورد بررسی قرار می دهیم و همچنین نکات مهمی که در این زمینه وجود دارد را بیان می کنیم، پس با ما همراه باشید.

 

راه‌های ممنوع الخروج کردن زوج به دلیل نپرداختن مهریه

وکیل خانواده در مشهد بیان می کند به طور کلی برای مطالبه مهریه راه‌های زیاد و متنوعی وجود دارد و زن می تواند با تمسک به هر یک از آن ها اقدام به دریافت مهریه خود کند. که البته یکی از این راه‌ها ممنوع الخروج کردن مرد است. زوجه می تواند از دو راه زوج را به دلیل نپرداختن مهریه ممنوع الخروج کند، که به نقل ازرضا حسینی برج وکیل خانواده درمشهد عبارت هستند از:

الف) ممنوع الخروج کردن شوهر از طریق واحد اجرای ثبت

به گفته وکیل مشهد زوجه این امکان را دارد که مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت انجام دهد که باید به همان دفتر ثبت ازدواجی که در شناسنامه یا عقدنامه قید شده است مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه برای دریافت مهریه کند. حال بعد از آن که ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به مرد گذشت، می تواند به اداره اجرای ثبت اسناد مراجعه نماید و درخواست توقیف اموال مرد و ممنوع الخروجی وی را کند. به عبارت دیگر همانطور که وکیل خانواده می گوید، ممنوع الخروج کردن مرد از این راه سریع‌ترین و راحت‌ترین راه است و باعث می شود که مرد امکان خروج از کشور و فرار از پرداخت بدهی خود را نداشته باشد.
در ماده ۱۷ قانون گذرنامه و همچنین ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا این امر قید شده است که زن می تواند از طریق درخواست از اداره اجرای ثبت، مرد را ممنوع الخروج کند. و البته بیان شده است که برای رفع این ممنوعیت باید زوجین بایکدیگر مصالحه نموده و یا آن که حکم اعسار مرد قطعی شود.
-اما نکته بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد و وکیل مشهد به آن اشاره می کند این است که اجرای ثبت می تواند تا زمانی که مرد حق الاجرای آن ادداره را پرداخت نکرده است از ممنوعیت خروج رفع اثر نکند. به عبارت دیگر زمانی که زن درخواست مطالبه مهریه و ممنوع الخروجی مرد را می کند، اداره اجرای ثبت نیم عشر دولتی پرونده (معادل یک بیستم از مهریه زن) که حق الاجرای خود برای کارهای تقاضا شده است، را بر بدهی مرد اضافه می کند. پس اگر مرد این بدهی یا حق الاجرای اداره اجرای ثبت را نپردازد، همچنان ممنوع الخروج بوده و از آن رفع اثر نمی شود.

ب) ممنوع الخروج کردن شوهر از طریق دادگاه

راه دیگری که برای زن جهت مطالبه مهریه وجود دارد، طرح دعوای مطالبه مهریه در دادگاه خانواده است. حالی اگر وی در این دادگاه توانست رأی موفق کسب کند، دادگاه درصورتی که زن تقاضا کند می تواند قرار ممنوع الخروجی مرد را صادر کند.
این امر به ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مستند است که مقرر کرده:« مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.»
بنابراین لازم است ذکر شود که اگر بعضی از مردان به دلیل اعسار ناتوانی از پرداخت یکجای بدهی، پرداخت مهریه را تقسیط کرده باشند، این تقسیط باعث نخواهد شد که هرگز ممنوع الخروج نشوند. پس از آنجایی که در قانون گذرنامه نیز برای ممنوع الخروجی مدت زمانی قید نکرده است، زن می تواند تا زمانی که مرد مهریه او را به طور کامل پرداخت نکرده است او را ممنوع الخروج کند و نمی توان از این درخواست رفع اثر کرد مگر با پرداخت کامل مهریه و یا کسب رضایت زن.

 

راه‌های رفع کردن حکم ممنوع الخروجی

به گفته وکیل حقوقی مشهد برای آن که از حکم ممنوع الخروجی رفع اثر شود چند راه وجود دارد که به شرح ذیل است:

۱٫ پرداخت کردن بدهی؛ مرد می تواند با پرداخت کردن مهریه زن به طور کامل و اثبات این پرداخت در مرجعه که ممنوع الخروجی را صادر کرده، از حکم ممنوع الخروجی خود رفع اثر کند.
۲٫ کسب رضایت کتبی طلبکار یا زن؛ مرد می تواند با زوجه مذاکره کرده و رضایت او را برای رفع اثر از حکم ممنوع الخروجی دریافت کند، البته قابل توجه است که این کسب رضایت باید به صورت کتبی باشد.
۳٫ اثبات اعسار شوهر؛ مردی که تمکن مالی برای پرداخت یکجای مهریه را ندارد و حکم ممنوع الخروجی او صادر شده است، می تواند با اثبات اعسار خود در دادگاه، از این حکم رفع اثر کند. البته در این حالت پرداخت مهریه تقسیط می شود و مرد باید مبلغی را به عنوان پیش پرداخت بپردازد و مابقی مبلغ را در مواعد مشخص پرداخت کند. در این صورت می تواند از کشور خارج شود.
۴٫ شرایط شغلی خاص شوهر؛ گاهی زوج به دلیل شغل خاصی که دارد دائما در رفت و آمد به خارج از کشور است، حال اگر او مهریه زوجه خود را پرداخت نکرده باشد و بدین ترتیب ممنوع الخروج شده باشد، ممکن است تقاضای رفع اثر از این حکم به دلیل شرایط شغلی خاصش بکند. در چنین شرایطی لازم است بیان شود که مستند به رأی وحدت رویه‌ای که در سال ۸۰ صادر شد، پس از آن که شرایط خاص بدهکار ثابت شود و این شرایط مطابق با مفاد این رأی باشد، از حکم ممنوع الخروجی او رفع اثر می شود. همچنین وکیل خوب مشهد بیان می کند که مردانی که به دلیل انجام دادن وظایف و مأموریت‌های یک سازمان دولتی مجبور به خروج از کشور هستند، اگر ممنوع الخروج باشند، از حکم ممنوع الخروجی آن ها رفع اثر می شود.

-آیا مرد می تواند حکم ممنوع الخروجی را رفع اثر کند؟

گاهی امکان دارد مردان برای رفع اثر نمودن از حکم ممنوع الخروجی، به اداره اجرای ثبت مراجعه کرده و اقدام به معرفی مالی به عنوان وثیقه جهت رفع اثر نمودن از حکم کنند. اما باید گفت که این اداره اختیاری برای دریافت این وثیقه ندارد و رفع اثر نمودن از حکم ممنوع الخروجی تنها به مواردی که در فوق بیان شده، منحصر است. البته اخذ وثیقه نیز در صورتی که با میزان بدهی متناسب باشد بدون اشکال بوده و امکان قبول آن و رفع اثر از حکم ممنوع الخروجی وجود دارد.
البته همانطور که سابق بر این گفتیم لازم است که مرد معادل یک بیستم یا نیم عشر از مهریه زوجه را به عنوان حقوق دولتی به اداره اجرای ثبت پرداخت کند. البته لازم به ذکر است که این حقوق دولتی باید به صورت یک جا پرداخت شود. و البته تا زمانی که مرد این حقوق دولتی را پداخت نکرده باشد از حکم ممنوعیت خروج او رفع اثر نخواهد شد زیرا که این مبلغ نیز جزو بدهی او محسوب شده و باید آن را پرداخت کند.

-آیا مرد پیش از ممنوع الخروجی بابت مهریه مطلع می شود؟

همانطور که در ابتدا بیان نمودیم زمانی که زن تقاضای ممنوع الخروجی مرد را می کند، اجراییه‌ای برای او ابلاغ شده و این اجراییه به همان نشانی که از او در هنگام عقد در دفتر ثبت ازدواج درج شده است ابلاغ می شود. اما در صورتی که مرد نشانی خود را تغییر داده باشد بدون آن که این تغییر را در دفتر خانه ثبت کرده باشد، به دلیل آن که اجراییه به ادرس قبلی ابلاغ شده است، مرد از آن مطلع نمی شود. و به همین خاطر ممکن است زمانی که قصد خروج از کشور را کرده است در فرودگاه از ممنوعیت خروج خود اطلاع یابد.
نتیجه گیری
از مطالب بیان شده در مطلب فوق می توان اینگونه نتیجه گرفت که زن می تواند برای آن که مرد را تحت فشار برای پرداخت مهریه خود بگذارد اقدام به ممنوع الخروج کردن وی کند. زن می تواند هم از طریق مراجعه به اداره اجرای ثبت و هم از طریق حکم دادگاه این ممنوع الخروجی را دریافت کند. از این حکم ممنوع الخروجی صرفا زمانی رفع اثر می شود که یا مرد کاملا مهریه را پرداخت کند، یا زن رضایت دهد و یا آنکه حکم اعسار مرد قطعی شود.

برای اطلاع و مشاوره حقوقی تخصصی با ما تماس بگیرید.
۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

تماس 09156024004