وکیل ارث در مشهد

وکیل رضا حسینی برج

وکیل ارث در مشهد


شماره وکیل ارث در مشهد

موارد انتقال ارث
اولین مورد برای اینکه انتقال ارثی صورت بگیرد این است که ، حتما باید مالی به جا مانده باشد. افرادی که وارث محسوب می شوند باید دارای ارتباط خویشاوندی با متوفی باشند و میزان ارثی که میبرند به میزان نزدیکیشان به متوفی بستگی دارد؛ همچنین وارث باید حتما در زمان مرگ متوفی زنده باشد تا مالی را به ارث ببرد. جنیین مادر باردار زمانی مشمول ارث خواهد شد که زنده به دنیا بیاید. وارثان باید مسلمان باشند تا بتوانند هم از موروث کافر و هم از مسلمان ارث ببرند.

 

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

موانع ارث
اگر وارثی موروث خود را به عمد کشته باشد قاتل محسوب شده و از او ارث نخواهد برد. زن و شوهری که مورد لعان قرارگرفته اند و فرزندشان نیز به واسطه ی این لعان نفی شده است از هم ارث نخواهند برد. در برخی از موارد افراد از شرایطی که میتوانند به حد بالا ارث ببرند به شرایطی که ارث بردنشان به میزان زیادی کاهش می یابد تنزل میکنند. مانند زمانی که وجود فرزند مانع از ارث بردن کامل شوهر از زن میشود و همچنین بالعکس.

مستثنیات ارث زن و مرد
علاوه بر مواردی که در بالا ذکر شده است، مواردی مثل بیشتر ارث بردن زن از مرد و مساوی بودن حقوق زن و مرد در ارث وجود دارد که اگر فرد اطلاعات کافی نداشته باشد و از وکیلی کاربلد نیز کمک نگیرد ممکن است موجب سو استفاده ی طرف مقابل شده و شخص وارث به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از این موضوع متضرر شود.

 

مواردی که زن و مرد یکسان ارث می برند
اگرمیت درهنگام مرگش پدر و مادرش در قید حیات باشند و خود میت فرزندی داشته باشد ، پدر و مادر میت از میراث او یکان ارث خواهند برد. برادر و خواهر میت نیز در صورتی که در قید حیات باشند، به میزان مساوی ارث خواهند برد.

 

مواردی که زن بیش از مرد ارث می برد
علاوه بر این ها ، مواردی نیز وجود دارد که، در آن زن سهم بیشتری از مرد میبرد و در صورتی که اطلاعی از این مورد وجود نداشته باشد باعث میشود زن در این زمینه متضرر گردد برای مثال: در مواردی که میت غیر از پدر و دختر وارث دیگری نداشته باشد، که در اینجا پدر یک ششم و دختر بیش از آن می برد و همچنین میتی دارای نوه باشد و فرزند های او در زمان حیات وی مرده باشند ، در اینجا نوه پسری سهم بیشتر ونوه دختری سهم کمتری می برد.