وکیل تابعیت در مشهد

وکیل تابعیت در مشهد

وکیل تابعیت در مشهد

 

 

تابعیت در ایران

* تابعیت داشتن یعنی: هر فرد در سرزمینی که زندگی می کند تحت حاکمیت آن دولت است “وکیل تابعیت در مشهد” و دولت مذکورموظف است از وی حمایت نماید و ازکلیه ی حقوق و مزایای ان کشور بهره مند می گردد .

مطابق ماده ی ٩٧۶ قانون مدنی و “وکیل خانواده در مشهد” اشخاص ذیل تبعه ی ایران می باشند :

١- کلیه ی ساکنین ایران، به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنان مسلم باشد،تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنان مورد اعتراض دولت ایران نباشد .

٢-کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا خارجه متولد شده باشند .

٣- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند .

 

وکیل تابعیت در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

۴-کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند.

۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است .

۶- هر زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

٧-هر تبعه ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد .

وکیل حقوقی در مشهد

* اما سوالی که از “وکیل خوب خانواده” در زمینه تابعیت پرسیده می شود آن است که چه اشخاصی می توانند تابعیت ایران را داشته باشند ؟

در پاسخ “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” “وکیل اقامت ایران” باید گفت مطابق ماده ی ٩٧٩ قانون مدنی اشخاص ذیل می توانند تابعیت ایران را به دست آورند :

١- به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشند .

٢- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.

٣- فراری از خدمت نظامی نباشند .

۴-در هیچ مملکتی به جنحه ی مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.

 

وکیل تابعیت در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

از نظر یک “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” اگر یک زن غیر ایرنی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع کند مشروط به آنکه وزارت امور خارجه را مطلع نماید “وکیل اقامت در ایران” اما اگر صاحب فرزند باشد تا زمانی که فرزندش به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد نمیتواند از این حق خود استفاده کند.

همچنین در صورتی که زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون کشور زوج تابعیت شوهر به واسطه ی وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود اما زمانی که شوهر فوت کند یا طلاق بگیرند میتواند درخواستی به وزارت امور خارجه مبنی بر برگشت به تابعیت اصلی بدهد .

 

وکیل تابعیت در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*اما چه کسانی نمیتوانند تابعیت ایرانی خود را ترک کنند ؟

مطابق ماده ی ٩٨٨ قانون مدنی اتباع ایرانی نمیتوانند ترک تابعیت نمایند مگر با شرایط ذیل :

١-به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.

٢- هیات وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد .

٣- قبلا تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت ، حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه ی تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند . زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر اینکه اجازه هیات وزرا شامل آنها هم باشد.

۴- خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند .

*در جهت رفع مشکلات تابعیت و اخذ اقامت ایران و ترک تابعیت با “وکیل تابعیت مشهد” “وکیل اقامت مشهد” و وکلای مجرب مجموعه حقوقی حق و “وکیل پایه یک دادگستری در شهر مشهد” با شماره تلفن ٠٩١۵٣١٠۴٠٠۴ تماس حاصل نمایید.

تماس 09156024004