وکیل تصادف رانندگی در مشهد

وکیل تصادف رانندگی در مشهد

وکیل تصادف رانندگی در مشهد

 

حوادث رانندگی

* حوادث ناشی از تصادف رانندگی بر عهده کیست؟

* بر اساس اصل کلی مسئولیت که در قانون مسئولیت مدنی می‌بینیم، افراد در برابر زیان و آسیبی که به جان، مال یا حیثیت دیگران وارد می‌کنند، مسئول هستند و باید آن را جبران کنند “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” .

* ماده یک قانون مسئولیت مدنی به عنوان راهنمای ما در این زمینه مطرح می‌کند: {هر کس بدون مجوز قانونى عمداً یا در نتیجه‌ٔ بى‌احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگرى که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‌اى وارد نماید “وکیل کیفری در مشهد” که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود، مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود “وکیل حقوقی در مشهد” است}.

 

وکیل کیفری در مشهد

 

* بنابراین هر عملی، عکس العملی دارد و افراد در مقابل اعمالی که انجام می‌دهند پاسخگو هستند “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” و در عالم مسئولیت مدنی، خسارت وارده از سوی افراد نباید بدون جبران باقی “وکیل مشهد” بماند.

* جرم انگاری حوادث رانندگی 

*علاوه بر جنبه‌ٔ شخصی تصادفات رانندگی، قانون مجازات اسلامی نیز در این زمینه جرم انگاری کرده “وکیل پایه یک مشهد “و بخش خاصی را در کتاب تعزیرات خود به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی اختصاص داده “وکیل تصادفات در مشهد” است.
* بر اساس ماده ۷۱۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی: {هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی یا‌ متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود “وکیل قتل در مشهد “، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه “وکیل دیه در مشهد” در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم می‌شود}.

 

*در مواد بعدی این قانون(۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷) انواع مختلف مجازات بر اساس نتایج حاصل از حادثه ذکر شده “وکیل پایه یک دادگستری مشهد “است.

* بنابراین علاوه بر جبران خسارت مادی، فردی که با بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی خود منجر به وقوع چنین نتیجه‌ای شده “وکیل تصادف رانندگی در مشهد” ، از لحاظ جنبه‌ٔ عمومی جرم باید تنبیه حبس را تحمل “وکیل کیفری در مشهد” کند.

* پیش‌بینی مجازات برای راننده‌ای که قوانین را رعایت نکرده، به منظور برگرداندن نظم از دست رفته ٔ جامعه و پیشگیری از تخلفات مشابه در مرتکب و افراد دیگر “وکیل خوب در مشهد “، در آینده است.

 

*چه چیزی منجر به تشدید مجازات می‌شود؟

عللی در وقوع حوادث رانندگی دخیل هستند که قانونگذار نسبت به آن‌ها حساسیت نشان داده “وکیل حقوقی در مشهد” و در صورت وجود آن‌ها مسئولیت مرتکب را سنگین‌تر “بهترین وکیل در مشهد” می‌داند.
* مستی” وکیل شرب خمر در مشهد” ، رانندگی بدون داشتن گواهینامه‌ٔ معتبر برای وسیله‌ٔ نقلیه “وکیل کیفری در مشهد” ، سرعت غیر مجاز “وکیل تصادف رانندگی در مشهد” ، علم به وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در وقوع تصادف “وکیل دیه در مشهد “، عبور از محل‌های علامت‌گذاری شده برای عبور عابر پیاده و محل‌های ممنوع “وکیل پایه یک مشهد” عواملی است که قانونگذار با برشمردن آن‌ها، رانندگان را در صورت ارتکاب، مورد مجازات سنگین‌تری قرار “بهترین وکیل در مشهد” می‌دهد.

 

* باور غلط مردم در خصوص رانندگی بدون گواهینامه 

در بین مردم باور غلطی وجود دارد که گمان می‌کنند اگر بدون گواهینامه اقدام به رانندگی کنند “وکیل تصادف رانندگی در مشهد” و حادثه‌ای پیش بیاید که منجر به فوت طرف مقابل “وکیل قتل در مشهد “گردد، عمل راننده قتل عمدی محسوب “وکیل پایه یک قتل در مشهد” می‌شود. اما باید گفت عمد بودن عمل مربوط به قصد مرتکب “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” است. اساسا تصادفات رانندگی و قتل و جرحی که در نتیجه‌ٔ آن اتفاق می‌افتد “وکیل ضرب و شتم در مشهد “، اگر بدون قصد قبلی باشد، غیرعمد “وکیل قتل غیر عمد در مشهد “است و نداشتن گواهینامه عمل را تبدیل به عمد نخواهد کرد.
* همان طور که پیشتر بیان کردیم این عامل تنها منجر به تشدید مجازات مرتکب خواهد “بهترین وکیل در مشهد” شد.
* همین باور غلط باعث می‌شود که بسیاری از رانندگان به تصور بدحالی مصدوم و با پیش بینی مرگ او، از ترس مجازاتی مثل قصاص “وکیل قصاص در مشهد” ، از صحنه‌ٔ تصادف فرار کنند و مصدومی را که می‌تواند با رسیدن به مراکز درمانی از مرگ نجات یابد، به کام مرگ” وکیل خوب در مشهد” بفرستند.

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

* فرار از صحنه‌ٔ تصادف موجب خسارات جبران‌ناپذیری می‌شود،
کمک راننده به مصدوم می‌تواند از تشدید جراحات او جلوگیری” وکیل تصادف رانندگی در مشهد” کند. به همین دلیل مدیریت صحنه‌ٔ تصادف و تصمیم‌گیری عاقلانه‌ٔ راننده هم به بار مسئولیت او اضافه نمی‌کند، هم انسان دوستانه است. فرار از صحنه‌ٔ تصادف نه تنها کاری ناپسند است، بلکه ممکن است منجر به خسارات جبران ناپذیری “وکیل مشهد” شود. مواردی وجود داشته که به دلیل عدم کمک راننده و ترک محل حادثه توسط او، راننده‌ای دیگر با مصدومی که جراحتی شاید محدود داشته تصادفی دیگر نموده و او را در وضعی وخیم قرار داده یا حتی باعث مرگ او شده “وکیل کیفری در مشهد” است. به همین دلیل قانونگذار این مورد را نیز جرم انگاری کرده.
*در ماده ۷۱۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده: {هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از‌ این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد “وکیل دیه در مشهد” شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید}.

 

*** در چه صورتی برای راننده خاطی تخفیف در نظر گرفته می‌شود؟
به همان نسبت که فرار راننده قابل مجازات و عملی ناپسند است، کمک او به مصدوم و مدیریت صحنه‌ٔ تصادف شایسته‌ٔ تقدیر” وکیل تصادف رانندگی در مشهد” است.

* تبصره‌ٔ ۲ ماده ۷۱۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی: جهت تخفیفی را برای چنین افرادی پیش بینی کرده است. {در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف “وکیل حقوقی در مشهد” را دربارۀ او رعایت خواهد نمود}.

* راننده در صورتی می‌تواند جهت کمک به مصدوم، وسیله‌ٔ نقلیه را جا به جا کند که وسیله‌ٔ دیگری جهت انتقال مصدوم وجود نداشته “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” باشد

 

*خسارت زیان دیده از تصادف چگونه جبران می‌شود >>>
با تصویب قانون بیمه‌ٔ اجباری دارندگان وسایل نقلیه‌ٔ موتوری “وکیل دیه در مشهد” ، حاشیه‌ٔ امنی برای مصدومان چنین حوادثی ایجاد شده است. بر اساس این قانون، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلفند وسائل نقلیه مذکور در این قانون را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود، نزد یکی از شـرکت‌های بیمه “وکیل بیمه در مشهد” که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه “وکیل بیمه در مشهد” نمایند. در همین قانون پیش بینی شده که حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه “وکیل بیمه در مشهد” موضوع این قانون ممنوع است.

* رانندگی امری است که در زندگی روزمره ما اجتناب ناپذیر “وکیل حقوقی در مشهد” است. حوادث ناشی از آن هم قابل پیش بینی نیست. بنابراین با آگاهی از قوانین مربوط به این امر، سعی کنیم بهترین واکنش را در این مواقع از خود نشان” وکیل بیمه در مشهد” بدهیم.

 

*** سوال و پاسخگویی به مواردی از قبیل بیمه، نحوه استفاده از بیمه، رانندگی بدون گواهینامه، تصادف و خسارات ناشی از رانندگی، رانندگی در حال مستی، فوت ناشی از تصادفات رانندگی می‌توانید با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل تصادفات رانندگی در مشهد و وکیل حقوقی در مشهد با موسسه حقوقی و داوری حق تماس بگیرید. شماره تماس هماهنگي : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004