وکیل جرایم سیاسی در مشهد

وکیل کیفری در مشهد

وکیل جرایم سیاسی در مشهد

جرایم سیاسی

یکی دیگر از حساس ترین و مهمترین موضوعاتی که در هر جامعه ای وجود دارد امور سیاسی است . از این رو قانون گذار در سال ۱۳۹۵ قانونی را بعد از تایید ‌شورای نگهبان تصویب و برای اجرا توسط رئیس جمهور ابلاغ کرد .

جرم سیاسی شامل موارد زیر است :

الف – توهین یا افتراء به روسای سه قوه ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، معاونان رئیس جمهور ، وزرا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان .
ب –  توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهورری اسلامی ایران وارد شده است .
پ – نقض آزادیهای مشروع دیگران و  ایراد تهمت ، افتراء و شایعه پراکنی .
ت – جرائم تعیین شده در قوانین انتخابات خبرگان رهبری ، ریاست جمهوی ، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به جزمجریان وناظران انتخابات.
ث– نشر اکاذیب
تمامی این جرائم در صورتی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد ، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود.

ث- نشر اکاذیب: همه‌ی این جرائم در صورتی که با قصد اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد ، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد ، جرم سیاسی به حساب می آید.

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

مجازات جرم سیاسی

طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی ، در بخش پنجم تعزیرات ، توهین به مقامات ، مجازات سه تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق یا ۱۰۰ هزار تومان جزای نقدی در پی دارد.اگر فرد با انگیزه اصلاح امور کشور این اقدام را انجام داده باشد ، مجرم سیاسی شناخته میشود. طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ، در بخش پنجم تعزیرات ، نشراکاذیب ، مجازات دو ماه تا دو سال یا ۷۴ ضربه شلاق است که اگر با انگیزه اصلاح امور کشور انجام دهد ، مجرم سیاسی شناخته می شود.

مجرم سیاسی با مجرم غیرسیاسی چه تفاوتی دارد؟

شخصی که با انگیزه اصلاح امور کشور دست به جنایت بزند ، طبیعتا در نحوه اجرای مجازات با سایرین باید تفاوتهایی داشته باشد که این تفاوتها عبارتند از: محل حبس مجرم سیاسی با مجرم غیرسیاسی فرق می کند. مجرم سیاسی لباس زندان نمی پوشد. مجرم سیاسی حق استفاده از کتاب ، روزنامه ، رادیو و تلویزیون را دارد. مجرم سیاسی به صورت انفردای زندانی نمی شود مگر با اجازه قانونگذار. طبق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ، دادگاه کیفری یک ، مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم سیاسی است . دادگاه با یک رییس و دو مستشار به طور علنی با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود.

تشخیص سیاسی بودن اتهام

تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. البته قانونگذار به متهم جرم سیاسی این حق را داده است که نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود اقدام کند.