وکیل دعاوی جرم آدم ربایی

وکیل کیفری در مشهد

وکیل دعاوی جرم آدم ربایی

جرم آدم ربایی

آدم ربایی از جمله جرائمی است که علیه افراد انجام شده و از این رو، مجازات سنگینی دارد. قانون مجازات اسلامی، جرم آدم ربایی را اقدام به ربودن فرد یا افراد دیگر، با نیت دریافت وجه یا انتقام یا … توسط تهدید و نیرنگ یا هر روش دیگری که عدم رضایت فرد ربوده شده را در پی داشته باشد، تعریف نموده است.

انگیزه های آدم ربایی می تواند موارد مختلفی چون زورگیری، تجاوز، حذف اثر جرم، انتقام و … باشد. آدم ربایی نیز مانند هر جرم دیگری برای تحقق

نیاز به سه رکن دارد که وکیل آدم ربایی در دفاع از موکل خود به آنها توجه می کند.

ارکان جرم آدم ربایی

جرم آدم ربایی نیز مانند هر جرم دیگری از سه رکن قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است . مشاوره حقوقی با وکیل آدم ربایی مسلط به ارکان جرم، مسیر لازم برای موفقیت پرونده را کوتاه تر می کند.

رکن قانونی این جرم، همان مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی است که به تفسیر و تشریح جرائم آدم ربایی، نوزاد ربایی، مشارکت در جرم و مجازات های آنها پرداخته است.

قانون مجازات اسلامی، انگیزه مجرمانه و فریب و تقلب مجرم و عدم رضایت فرد ربوده شده در مورد آدم ربایی و ربودن و مخفی کردن و تعویض طفل در مورد نوزادربایی را از عنصر مادی جرم معرفی نموده است.

همانطور که از نص صریح قانون مشخص است، سوء قصد مجرم در ارتکاب به جرم رکن معنوی احراز شرایط جرم است.

مجازات جرم آدم ربایی

ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، حبس از ۵ سال تا ۱۵ سال را برای مجرمان جرم آدم ربایی در نظر گرفته است. ماده ۶۳۱ نیز به جرم نوزادربایی پرداخته است و مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس را برای آن تعیین نموده است. اگر طفل ربوده شده پیشتر مرده باشد، مجرم محکوم به پرداخت ۱۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ ريال جزای نقدی خواهد بود.

مجازات شریک جرم آدم ربایی، که به هر صورت از طریق تهیه شرایط و وسایل مورد نیاز به کمک مجرم آمده باشد، طبق ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، به حداقل جزای در نظر گرفته شده برای اصل جرم، که ۵ سال برای آدم ربایی و ۶ ماه برای نوزاد ربایی است محکوم می شود.

حداکثر مجازات فوق، زمانی برای مجرم صادر می شود که فرد ربوده شده کمتر از ۱۵ سال سن داشته باشد، در اثر ربوده شدن متحمل آسیب های جسمی یا شرافتی شده باشد، یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام شده باشد.

اگر فرد اقدام به آدم ربایی نماید اما به هر دلیلی موفق نشود جرم را به سرانجام برساند، طبق ماده ۴۱، تبصره ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات ۳ الی ۵ سال حبس برای وی در نظر گرفته می شود. وکیل دعاوی جرم آدم ربایی