وکیل دعاوی کیفری در مشهد

وکیل حرفه ای کیفری و حقوقی در مشهد

وکیل دعاوی کیفری در مشهد

 

 

موانع تعقیب دعوای عمومی

موانع تعقیب دعوای عمومی عبارتند از :
١- سکوت زیان‌دیده (یا عدم شکایت شاکی در جرایم قابل گذشت)
٢- مصونیت
٣- اناطه
۴- جنون

 

وکیل دعاوی کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* تحلیل مصونیت از نگاه وکیل پایه یک دادگستری در مشهد >>>

* مصونیت پارلمانی (نمایندگان مجلس) >>>
* اصل تعرض ناپذیری:
نمایندگان مجلس از تعقیب در برابر هر نوع از جرایم مگر با کسب مجوز از مجلس مصون هستند. که در ایران پذیرفته نشده است. “وکیل مشهد”

* مصونیت ماهوی :
نمایندگان مجلس نسبت به اظهار نظر به مناسبت ایفای وظایف نمایندگی میباشد. که ایران پذیرفته است. “وکیل در مشهد”

* مصونیت سیاسی :
عدم امکان تغییب و توقیف مأموران سیاسی و خانواده وی به طور مطلق توسط کشور پذیرنده،
از مصونیت تغییب جزایی برخوردار و به هیچ عنوان نمی‌توان او را توقیف یا بازداشت یا محاکمه نمود. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
* مصونیت سیاسی استثنای بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری میباشد. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد”

 

وکیل دعاوی کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* مصونیت ماموران کنسولی >
عدم امکان تغییب در کلیه جرایم به جز جرایم مشهود است.
١- عدم تغییب در کلیه جرایم به جز مشهود
٢- امکان بازداشت در جرایم مهم
٣- امکان اجرای مجازات در صورت محکومیت
۴- لزوم اطلاع به رئیس پست کنسولی. “ وکیل پایه یک در مشهد

* مصونیت قضات >>>
* مصونیت شغلی >
١- عدم انفصال قاضی از شغلش بدون محاکمه و ثبوت جرم. “وکیل در مشهد

٢- عدم تغییر محل خدمت یا سمت قاضی بدون رضای وی، فقط در صورتی که اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل امکان پذیر است. “وکیل کیفری در مشهد”وکیل دعاوی کیفری در مشهد

 

وکیل کیفری در مشهد

 

* مصونیت کیفری >
رسیدگی کیفری به جرایم ارتکابی پایه های قضایی در صورتی امکان پذیر است که دادگاه عالی انتظامی قضات از آنان سلب صلاحیت نموده و حکم تعلیق شان را صادر نمایند. “بهترین وکیل در مشهد”

* مصونیت وکلا >
وکیل در موضع دفاع از احترام شغل قضا برخوردار است. بنابراین در صورت ارتکاب جرم وکیل راسا قابل تغییب نیست و تغییب آن منوط به درخواست تعلیق وکیل از دادگاه انتظامی وکلا است. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

* مصونیت نیروهای مسلح >
احضار فرماندهان سرتیپ به بالا از طریق دفتر ویژه سازمان قضایی نیروهای مسلح صورت می‌گیرد و در جرایم عمومی دارندگان درجه سرتیپ به بالا در دادگاه کیفری استان محاکمه می شوند. “وکیل پایه یک مشهد

* برخورداری از مصونیت به معنای سلب مسئولیت کیفری نیست زیرا شخص مزبور در کشور خودش بر مبنای قانون کشورش می‌توان مورد تعقیب قرار داده شود. “بهترین وکیل در مشهد”

* ماموران سیاسی چون از مصونیت تغییب جزایی برخوردارند، تغییب آنها در امور خلافی هم جایز نیست، و امور انتظامی مکلفند تخلفات مامور سیاسی را از طریق ادارات خود یا دادسرا توسط دادسرا توسط اداره حقوقی به وزارت خارجه اعلام کنند. “وکیل خوب در مشهد

 

وکیل دعاوی کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

* مصونیت سیاسی >
مصونیت جزایی مأمور سیاسی مطلق و عام و بدون استثنا است.
فقط می توان آن را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کرد. “وکیل حقوقی در مشهد”

* ماموران کنسولی فقط در مورد اعمالی که در مقام انجام وظیفه کنسولی مرتکب می‌شوند مصونیت دارند و در جرایم مهم امکان تغییب، محاکمه، بازداشت، آنها وجود دارد. “بهترین وکیل در مشهد”

* نمایندگان مجلس فقط مصونیت ناشی از انجام وظایف نمایندگی دارند.” وکیل پایه یک در مشهد”

* ماموران سیاسی (دیپلماتیک) مصونیت ماهوی مطلق دارند، در تمام جرایم مصونیت دارند و تحت هیچ شرایطی قابل تغییب نیستند. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد

* رعایت اصل تعرض ناپذیری در مورد نمایندگان مجلس کشورهایی که این اصل را پذیرفتند به این معنی است که در صورت ارتکاب جرم جز در ارتکاب جرایم مشهود بازداشت و محاکمه آنان قبل از سلب مصونیت و کسب مجوز از مجلس فاقد وجاهت قانونی می باشد.” وکیل در مشهد

 

وکیل دعاوی کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* چنانچه متهم دیپلمات و یکی از ماموران سیاسی باشد، هیچ گونه اقدام تغییبی، تحقیقی، یا سالب یا محدودکننده آزادی جایز نیست. “وکیل کیفری در مشهد”

* منظور از مصونیت قضایی این است که اگر یکی از دارندگان پایه‌های قضایی مرتکب جرمی شود قبل از اینکه دادگاه انتظامی قضات او را معلق کند تعقیب کیفری ممکن نیست. “وکیل در مشهد”

* اگر یکی از نمایندگان مجلس در حوزه انتخابیه مرتکب جرمی شود، انجام تحقیقات مقدماتی با دادسرای تهران می باشد. “وکیل دادسرا در مشهد”

تماس 09156024004