وکیل رابطه ی نامشروع در مشهد

وکیل رابطه ی نامشروع در مشهد

وکیل رابطه ی نامشروع در مشهد

 

بهترین وکیل رابطه ی نامشروع در مشهد

رابطه ی نامشروع و زنا

رابطه ی نامشروع رابطه ای است که عرف جامعه وشرع آن را نپذیرد به دلیل اینکه اینگونه روابط نظم جامعه را به هم می ریزد رابطه ی نامشروع از دسته جرایم منافی عفت می باشد که قانون گذار آن را جرم انگاری کرده است ودرماده ی ۶۳۷قانون تعزیرات برای آن مجازات تعیین کرده است

 

وکیل رابطه ی نامشروع در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

ماده ی ۶۳۷:هرگاه زن ومردی که بین آنها علقه ی زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یاعمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا۹۹ضربه محکوم خواهدشد.”

بنابراین طبق این تعریف زمانی رابطه ی نامشروع شکل می گیرد که چند رکن اساسی در آن وجود داشته باشد از جمله اینکه بین یک زن ومرد باشد،میان آنان رابطه ی زوجیت نباشد بدین مفهوم که نامحرم باشند ومرتکب اعمالی غیر از زنا (دخول)شوند.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

 

لازم به ذکر است که مجازات رابطه ی نامشروع تنها شلاق می باشد ونمی توان برای فرد حبس درنظرگرفت این مجازات برای هردوطرف این رابطه می باشد واگر این جرم با عنف واجبار صورت گرفته باشد تنها مجازات برای مکره اجرا می شود وطرف دیگر مجازاتی ندارد.

 

وکیل رابطه ی نامشروع در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

دلایل ومدارکی که بتوان رابطه ی نامشروع را اثبات نمود عبارتند از اقرار،شهادت شهود،دلایل ومدارک،علم قاضی واماره می باشدکه میزان هریک از اقرار وشهادت درقانون مشخص شده است.

وکیل کیفری در مشهد

تفاوت رابطه ی نامشروع و زنا

رابطه ی نامشروع به معنای داشتن روابطی است که عرف جامعه آن راقبول نمی کند مانند ارسال پیامک میان دو نفر که بین آنان رابطه ی زوجیت نباشداما به معنای داشتن رابطه ی جنسی نیست وصرف معاشرتی است که عرف آن راقبول ندارد اما زنا به معنای داشتن رابطه ی جنسی وعمل دخول می باشد که بین آنان رابطه ی زوجیت نیست تفاوت دیگر این دو در مجازات می باشد که مجازات رابطه ی نامشروع تا ۹۹ ضربه شلاق است وازنوع تعزیری به همین دلیل درصورت اجرای مجازات برای فرد سوءپیشینه ای ایجاد نخواهد شد ولی مجازات زنا صدضربه شلاق است وبه دلیل حدی بودن به مدت ۲ سال سوءپیشینه خواهد داشت.

در صورتی که شوهر یا زن نتواند رابطه نامشروع همسرش را اثبات نماید و قرار منع تعقیب صادر شود شخصی که علیه ش شکایت مطرح شده می تواند اعاده حیثیت کند.

آیا با فیلم ضبط شده میتوان شکایت کرد؟ ادله اثبات جرم در قانون مشخص هستند که فیلم و صدای ضبط شده نیستند ولی آنها از اماره هایی هستند که موجب علم قاضی میشوند.

فیلم ضبط شده در پرونده‌های کیفری اماره قوی برای علم قاضی می باشند و در پرونده های حقوقی اماره ی قوی در کارشناسی می باشد.

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

 

نکته ی مهم درخصوص جرم رابطه ی نامشروع آن است که چون این جرم باآبروی انسانها سروکار دارد قانون گذار درمورد آن سختگیری خاصی انجام داده است به طوری که اگر افراد نتوانند آن را اثبات کنند جرمی به نام “قذف”که مجازات شدیدی دارد اعمال خواهد شد.قذف نوعی دشنام ومتهم کردن شخص به زنا ولواط است ومجازات آن ۸۰ضربه شلاق می باشد.علت اینکه قانون گذار چنین مجازاتی در نظرگرفته این است که افراد به سادگی به یکدیگر تهمت نزنند زیرا در آموزه های دینی ما تاکید برحفظ آبروی یکدیگر وچشم پوشی شده است.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

 

درخصوص این جرم بایدگفت که اگرمردی بخاطر رابطه ی نامشروع همسرش را طلاق دهد باید مهریه ی زن را پرداخت نماید ورابطه ی نامشروع ارتباطی باعدم پرداخت مهریه ندارد اما اجرت المثل وشرط تنصیف دارایی دیگر به زوجه تعلق نخواهدگرفت.

روابط نامشروع

انجام اعمالی مانند: تقبیل {بوسیدن} ، مضاجعه {همبستری} ، دست دادن و.. که متعارض با نظم و عفت جامعه باشند جزو روابط نامشروع هستند. روابطی از قبیل دوستی دختر و پسر نامحرم باهم، ارتباط تلفنی، اینترنتی یا مجازی آنها، قرار ملاقات هایی از قبیل قرار کافی شاپ، قدم زدن در پارک که منافی عفت باشند نیز جزو روابط نامشروع محسوب می شوند.

روبوسی زن و شوهر در خیابان رابطه نامشروع تلقی نمی گردد ولی چون عفت عمومی را جریحه دار می کند ممکن به حبس از ۱۰روز تا ۲ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردند.

جرم پیامک دادن به نامحرم

رابطه نامشروع زن شوهردار که فقط با پیامک بوده و طرفین همدیگر را ندیده اند چیست؟

صرف خلوت کردن بدون شرایط مندرج ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی رابطه نامشروع تلقی نمی گردد در چنین شرایطی افراد مرتکب نهایتا به شلاق تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

نکته: اگر دادگاه کیفری در حین رسیدگی به دعوای رابطه نامشروع، یک طرف دعوا ادعا نماید که این رابطه نامشروع نبوده و زن و شوهر بودیم چون دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به اثبات رابطه زوجیت و نظارت قرار اناطه صادر می نماید  تا موضوع رابطه زوجیت در دادگاه صلاحیتدار حقوقی مطرح شد.

 

 

برای راهنمایی و مشاوره بیشتر درخصوص موضوع بااین شماره تماس بگیرید

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004